CJO: Specifieke aanpak voor bestrijding antisemitisme blijft noodzakelijk

Een specifiek op de aanpak van antisemitisme gericht beleid blijft noodzakelijk. Dat stelt het Centraal Joods Overleg in een vandaag verzonden brief aan de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. De Kamer spreekt a.s. woensdag 2 februari over de aanpak van antisemitisme. Volgens het CJO is de bestrijding van antisemitisme te veel ingebed in de algemene aanpak van discriminatie.
Antisemitisme is een oud, eeuwenoud, en nog immer bestaand verschijnsel, dat in de Holocaust zijn dieptepunt in de moderne geschiedenis vond. Vandaag, 27 januari, is het wereldwijd Holocaust Memorial Day, de door de Verenigde Naties ingestelde dag om dit dieptepunt te gedenken.

Eind juni 2010 vond een Kamerdebat plaats over antisemitisme. Hierop volgend heeft de minister van BZK en van Justitie (demissionair minister Hirsch Ballin) op 13 september 2010 het actieprogramma Bestrijding van discriminatie aangeboden alsmede het rapport Poldis 2009 landelijk Criminaliteitsbeeld Discriminatie van de politie (TK 2009-2010  32 123 VII, nr 74).
Het CJO vindt het actieplan te generiek en te weinig specifiek wat betreft de aanpak van antisemitisme.

Antisemitisme, inclusief de bagatellisering en ontkenning van de Holocaust, is een hardnekkig probleem. De impact van de Shoa voor hen die daar mee kampen, speelt nog immer. Helaas kent antisemitisme door de lange geschiedenis ervan, en de inktzwarte bladzijde in de moderne Nederlandse historie, een unieke plaats. Daarbij komt dat het aantal incidenten relatief hoog is in verhouding tot het geringe aantal Joden in Nederland (tussen de 40.000 en 50.000), versus het aantal leden van andere gediscrimineerde groepen en het aantal incidenten m.b.t. die groepen.
Dit rechtvaardigt een specifieke aanpak van antisemitisme, en niet een generieke aanpak in een Actieprogramma Bestrijding van discriminatie.

Het CJO heeft 6 concrete punten (1 t/m 6) geformuleerd, die de regering in uitvoeringsvoorstellen op zou dienen te nemen.
Lees HIER verder voor de 6 specifieke punten die het CJO noemt.

Reacties zijn gesloten.