Joodse militairen herdacht in Amersfoort

Afgelopen zondag 8 mei werd te Amersfoort een korte herdenkingsplechtigheid gehouden op de Algemene Begraafplaats Rusthof voor vijf joodse militairen en verzetsstrijders, waarbij voor ieder van de vijf een jizkorgebed – gebed voor de zielerust der doden werd uitgesproken door ex-hoofdkrijgsmachtrabbijn kolonel b.d. J. Boosman. Hij was ook een van de initiatiefnemers van de plechtigheid, waarbij ook aanwezig waren de Amersfoortse rabbijn S. Evers en loco-burgemeester M. Buitelaar. Tevens waren van de kant van de Bond van Wapenbroeders, die de graven onderhoudt, enkele leden aanwezig waaronder de voorzitter, de heer N.C. van der Heiden. Velen uit de joodse gemeenschap van Amersfoort, Leusden, Baarn en Barneveld waren gekomen om te luisteren naar de vijf jongeren die de namen en verdiensten van de gevallenen voorlazen. De andere initiatiefneemster van het pas opgerichte ‘comité Joodse Oorlogsgraven Amersfoort’, Nechamah Mayer-Hirsch declameerde het gedicht ‘Sjemang Jisroeil van François Pauwels. Aan het einde van de plechtigheid sprak de ex-hoofdkrijgsmachtrabbijn het Kaddiesjgebed uit, waarna het gezelschap de graven van de vijf bezocht die samen met hun strijdmakkers een indrukwekkende plaats op de begraafplaats hebben gekregen.

Reacties zijn gesloten.