Joodse organisaties zijn teleurgesteld na aannemen wetsvoorstel onbedwelmd slachten

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, de Joodse Gemeente Amsterdam en het Centraal Joods Overleg hebben met teleurstelling en verdriet  kennis genomen van het aannemen door de Tweede Kamer van het geamendeerde wetsvoorstel inzake het onbedwelmd slachten.

Met het kabinet zijn wij van mening dat het initiële wetsvoorstel, wat betreft de godsdienstvrijheid tegen de Grondwettelijke vrijheid ingaat. Het geamendeerde wetsvoorstel gaat uit van een totaalverbod en is daarom voor de Joodse gemeenschap onacceptabel; het is een inbreuk op de grondwettelijke vrijheid van godsdienst.

Of en in hoeverre de uitzonderingsbepaling die aan strikte eisen wordt verbonden, in de praktijk een reële mogelijkheid biedt om kosjer te blijven slachten, is op dit moment niet te zeggen en zal in grote mate afhangen van de regels die door de bewindspersoon Landbouw bij AMVB zullen worden vastgesteld.

Dat de toestemming verleend wordt uitsluitend op basis van vergelijking van een welzijnstoets, miskent de grondwettelijke vrijheid van religie.
Wij zullen het vervolg van de procedure nauwlettend blijven volgen, en bieden onverminderd aan om met bewindspersoon en volksvertegenwoordigers, in overleg te treden teneinde binnen de kaders van religie, uitvoerbaarheid en dierenwelzijn, de in Nederland sinds 400 jaar bestaande joodse slachttraditie voort te zetten.

• Onbedwelmd slachten mag, omdat het de vrijheid van godsdienst is, omdat het valt binnen de kaders van godsdienst.
• Ook wij proberen dierenwelzijn zo goed mogelijk te garanderen.
• Wij zijn er van overtuigd daarin het gelijk aan onze zijde te hebben, en de bewijsvoering dat slechts bedwelmd slachten de meest dierenwelzijngerichte methode van doden is, is niet gegeven.
• In tegendeel, rapporten zijn gebleken ondeugdelijk te zijn.
• Deskundigen die zich uitspreken ten gunste van de onbedwelmde joodse slacht, zijn door de PvdD, als was het een club dierenactivisten, zwart gemaakt.
• De godsdienstvrijheid is de titel waarop ons die ruimte is en wordt geboden, ook in het kader van het EVRM, en de EU-regelgeving voor het doden van dieren.
• Wanneer de Tweede Kamer via wetgeving onze godsdienstvrijheid wil inperken, dan moeten ook de grondslagen worden aangedragen. Wij zullen die tot in Straatsburg bestrijden. En gaan dat ook winnen. Zie de opvattingen van de Raad van State, en nadien universitaire  rechtsgeleerden als Loof (Leiden), De Blois (Utrecht) tijdens het Ronde Tafelgesprek op 16 juni 2011,  Van Bijsterveld (Tilburg, aangehaald in ons Position Paper juni 2011),  en in publicaties van Samkalden (advocatuur, 28 juni, Trouw), Notowicz (advocatuur,  27 juni, NRC-H).


Reacties zijn gesloten.