Rabbijnen slaken hartenkreet

In een verklaring van zeven Nederlandse (opper)rabbijnen roepen zij de Tweede Kamer op niet voor het wetsvoorstel over ritueel slachten te stemmen. De rabbijnen, vormend het Nederlands College voor Rabbinale Zaken, zeggen tot hun ontsteltenis te hebben vernomen dat vandaag de Tweede Kamer der Staten Generaal mogelijkerwijs een wetsvoorstel gaat aannemen “dat de Nederlands Joodse gemeenschap zeer diep raakt”.

De brief, ondertekend door onder meer de (opper)rabbijnen Ralbag, Jacobs en Evers, is vanochtend aan de Tweede Kamer aangeboden. Het NCRZ schrijft daarin:

De Joodse slachtmethode is geënt op de gedachte om zoveel mogelijk dierenleed te voorkomen. Mochten onze volksvertegenwoordigers dat niet geweten hebben, dan hadden zij dat de laatste weken uitgebreid en overtuigend kunnen vernemen en zien.

De Joodse wetgeving heeft niet alleen wetten en beperkingen ten aanzien van de slachthandeling zelve, maar vele wetten zijn gewijd aan het welzijn van dieren vóór de slacht en tijdens het leven. Waar de Nederlandse samenleving van onze omgang met dieren zou moeten leren, worden wij, voor ons gevoel, afgeschilderd als dierenbeulen die bedwelming weigeren in te voeren.

De Nederlands Joodse gemeenschap is klein en de Joodse koosjere vleesconsumptie nog veel kleiner. De impact echter op onze gemeenschap is groot en diepgaand. Wij, Nederlandse rabbijnen en opperrabbijnen, worden geconfronteerd met ouderen die bang worden en die zich afvragen wat de volgende wet gaat worden die hun gaat beperken in hun geloofsleven. Maar ook de jongeren laten van zich horen en vragen zich af of ze nog wel in hun Nederland een toekomst willen/kunnen opbouwen…

Emoties zijn nauwelijks weg te redeneren en vaak ook irrationeel … maar ze zijn er! Wordt  met die emoties, angsten en bezorgdheid door u rekening gehouden?

Het is niet aan ons (opper)rabbijnen om met wetenschappelijke bewijsvoeringen te komen en/of met juridische argumentatie. Wat wij ons wel mogen afvragen is: gaat het hier nog wel om de voorkoming/beperking van dierenleed of is het dierenwelzijn de arena geworden waarin onze volksvertegenwoordigers een politiek steekspel uitvechten en waarbij de piepkleine en zwaar gedecimeerde Joodse gemeenschap mogelijkerwijs terloops wordt opgeofferd.

Aan het slot van hun brief zeggen de leden van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken dank aan de parlementariërs voor hun bereidheid om de rabbinale hartenkreet te hebben willen lezen voordat zij hun stem gaan uitbrengen.

 

Reacties zijn gesloten.