CER-directeur Aba Dunner z.l. was binnen alle schakeringen van het Jodendom thuis en graag gezien

Afgelopen zondag overleed rabbijn Aba (Avraham Moshe) Dunner (74), in zijn woonplaats Londen. Dunner was griffier van het Beth Din van Europa, maar genoot bovenal bekendheid als directeur van de Conference of European Rabbis (CER) een organisatie van vooral mainstream orthodoxe (opper)rabbijnen, waarvan de oprichting ooit in Amsterdam plaatsvond. De activiteiten en de positie van de CER hebben zich in de afgelopen twintig jaar versterkt, dankzij vooral de betekenis en gedrevenheid van Dunner. Daarnaast slaagde hij er in door zijn communicatieve talenten en door zijn tolerante opstelling om ook buiten het traditionele Jodendom de CER als de rabbinale organisatie binnen Europa van betekenis te laten worden. Het is zonder meer zijn verdienste dat het als vanzelfsprekend werd ervaren om zijn CER-rabbijnen aan te treffen in besturen, bij vergaderingen en op conferenties van niet persé traditioneel-joodse Europese organisaties.

Dunner werd geboren in Koenigsberg (thans Kaliningrad). Zijn oud-oom was de 19e eeuwse Amsterdamse opperrabbijn dr. J.H. Dunner. De vader van Aba Dunner, drager van de zelfde voornamen, kwam als opperrabbijn van Oost-Pruisen vanuit Koenigsberg naar Engeland gevlucht, en gaf 60 jaar lang leiding aan de streng-orthodoxe gemeenschap in Londen. Daarin opgegroeid slaagde Aba Dunner er in om binnen alle schakeringen van het Jodendom thuis en graag gezien te zijn.

Met Nederland was hij verbonden als schoonzoon van de befaamde Artje Cohen, en als bestuurslid van het uit de Roof- en Restitutiegelden gevormde Nederlandse Joods Humanitair Fonds. Het Europees Jodendom verliest in Aba Dunner een leider van formaat van wie gezegd kan worden dat hij het traditionele Jodendom en met name het rabbinaat draagvlak en prestige heeft weten te verschaffen.

Reacties zijn gesloten.