Sjechieta info-avonden in Almere, Amsterdam, Groningen, Bussum, …

De besluitvorming in de Tweede Kamer heeft geleid tot vragen en de behoefte aan informatie bij het Joodse publiek. Naast de publicatie van een brief van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken zijn er informatie-bijeenkomsten geweest. Op meerdere plaatsen in het land zijn er bijeenkomsten belegd om de Joodse Gemeenten te informeren. Dit gebeurde onder meer op 1 avond in zowel Groningen als Amsterdam, het daar op volgende weekend in Almere en Nijmegen en ook in Groningen, Zutphen en Bussum.

Amsterdam
In Amsterdam zat een panel achter de tafel, bestaande uit Daniel Ritsma, bestuurslid van het NIK, Ronnie Eisenmann, voorzitter van de Joodse Gemeente Amsterdam, rabbijn Lody van de Kamp en de wetenschapper prof Freek de Wolff alsmede mr dr Channa Samkalden, advocate en met name deskundig op het terrein van de godsdienstvrijheid. De avond werd gemodereerd door NIK-secretaris Ruben Vis.
De zaal was met name geinteresseerd in de juridische kaders, de omgang met aangedragen wetenschappelijke informatie, de waarde van wetenschappelijk onderzoek, en de impliciete betekenis van dergelijke regelgeving voor de positie van de Joodse gemeenschap in Nederland.

Groningen
Tegelijkertijd was opperrabbijn Jacobs in Groningen waar hij de Joodse Gemeente informeerde over de talloze genomen stappen die waren gemaakt in het kader van de wetgeving, de Tweede Kamer, de wetenschap, het aangenomen amendement, de Eerste Kamer, … .
In Groningen kwam men ook bijeen om de uiteenzetting van opperrabbijn Jacobs te horen. Oud-voorzitter Bep Koster kijkt terug op “een heldere uiteenzetting van dit onderwerp en de heldere wijze waarop het door opperrabbijn Jacobs in een breder perspectief werd geplaatst. Men stelt het bijzonder op prijs om goed geïnformeerd te zijn, zeker over een onderwerp dat zo sterk in de publieke belangstelling is komen te staan en politiek en emotioneel zo gevoelig ligt. Het was een waardevol initiatief.”

Nijmegen
In Nijmegen vond een levendige gedachtewisseling plaats met de aanwezigen. Hier waren het opperrabbijn Jacobs en NIK-secretaris Ruben Vis die uit de doeken konden doen hoe het onderwerp speelt op het Binnenhof, en hoe vanuit verschillende perspectieven aan wordt gekeken tegen niet alleen slachten volgens een religieuze methode maar ook tegen het fenomeen van religie in onze samenleving.

Bussum
Woensdag 20 juli gaf Opperrabbijn Jacobs  in de Joodse Gemeente Bussum een uiteenzetting van alle gebeurtenissen rond de indiening van het initiatief-wetsvoorstel  betreffende het vervallen van de thans nog bestaande wettelijke uitzondering.
NIG Bussum-voorzitter Paul Joseph noemde de bijeenkomst in zijn Kehilla ‘nuttig, nodig en zeer de moeite waard’. Zijn impressie van de avond: “Geïnteresseerd luisterden de aanwezigen over al hetgeen zich achter de schermen heeft afgespeeld. Vrijwel iedereen kent de gebeurtenissen zoals deze via de TV-uitzendingen tot ons gekomen zijn, maar wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld was ons niet bekend en dus uitermate verhelderend. Duidelijk is geworden dat er een crisis-team is geformeerd dat goed werk heeft verricht en dat de presentaties van het NIK en de NIHS Amsterdam waardevol waren. Nog is alles niet verloren. De hoop is nu gevestigd op de rest van de procedure en  op de wijze waarop het aangenomen amendement op het wetsvoorstel zal worden vorm gegeven. Door de vage bewoording is dat nog een open issue, die door de regering zal moeten worden ingevuld, maar vooralsnog volledig in het vage blijft. De discussie gaat dus voort en het zal allengs duidelijk worden dat “bedwelmen” en “ritueel slachten” niet de essentie van de discussie zijn, maar dat het uiteindelijk om “dieren welzijn” moet gaan en dan scoort de Sjechieta weer hoge ogen.”

Reacties zijn gesloten.