CJO: Rutte moet afschaffen nazi-wet bepleiten

CJO: onbegrijpelijke stellingname Rutte over oorlogsmisdadiger.

Het Centraal Joods Overleg, platform van joodse kerkgenootschappen en organisaties in Nederland, heeft met verbazing kennis genomen van de stellingname die premier Rutte heeft gekozen over de Nederlands-Duitse oorlogsmisdadiger Klaas Carel Faber. De inmiddels 89-jarige Faber is de wereldwijd meest gezochte WO II oorlogsmisdadiger, en leeft rustig in de Bondsrepubliek. Dat Rutte zegt het juridisch proces aangaande Faber niet te willen verstoren en daarom niet zijn ambtgenoot Merkel over het uitblijven van diens uitlevering of Duitse vervolging aan te spreken, acht het Centraal Joods Overleg onbegrijpelijk. De Duitse overheid zou Faber moeten uitleveren, dan wel zelf de hem in Nederland opgelegde straf alsnog ten uitvoer moeten leggen.

Het Centraal Joods Overleg ziet juist een rol voor premier Rutte. Een steeds terugkerende overweging om Faber niet uit te leveren is het feit dat de in Nederland veroordeelde oorlogsmisdadiger de Duitse nationaliteit heeft. De Bondsrepubliek hanteert een regel dat het eigen staatsburgers niet uitlevert. Faber verwierf het Duits staatsburgerschap echter omdat hij in de oorlogsjaren de Duitse bezetter diende. Nazi-Duitsland heeft gedurende de oorlogsjaren een wet ingesteld die bepaalt dat in Duitse krijgsdienst getreden niet-Duitsers werden beloond met een automatisch Duits staatsburgerschap.

CJO-voorzitterWillem Koster: “In tegenstelling tot andere perfide nazi-wetgeving is deze regel nooit ongedaan gemaakt. Met als consequentie dat tot op de dag van vandaag en waarschijnlijk tot de dood van de laatste niet van oorsprong Duitse oorlogsmisdadiger, deze wet van het nazi-regime in stand wordt gehouden.”

Ondanks dat het nu nog maar om een enkele oorlogsmisdadiger gaat, bepleit het Centraal Joods Overleg dat de Nederlandse regering zich bij bondskanselier Merkel hard maakt voor het afschaffen van deze nazi-wet.

Koster: “Daarmee wordt de weg geopend om de veroordeelde oorlogsmisdadiger Faber weer achter tralies te krijgen en, niet minder belangrijk: aldus zou de Bondsrepubliek een restant nazi-ballast van zich afwerpen.”

Reacties zijn gesloten.