De loelav

Tijdens de Loelav-verkoop. Het controleren van de Etrog.

Gisteravond heb ik tijdens de loelav-, plantenbundelverkoop van het NIK veel mensen geholpen bij het inspecteren en nakijken van de vier soorten. Samen onderzochten we,
de Loelav – 1 palmtak;
de Aravot – 2 beekwilgtakjes;
de Hadassiem – 3 myrthetakjes;
en de Etrog – 1 citrusvrucht.

Verschillende van onze vaste klanten vroegen waarom we deze vier soorten nemen op het Loofhuttenfeest, Soekot.
Moeilijke vraag! Ik heb het ze uitgelegd. Na Jom Kippoer hebben we vergiffenis gekregen voor onze zonden tussen mens en G’d. Maar wat gebeurt er met onze intermenselijke relaties?
Tijdens Soekot krijgt het eenheidsgevoel duidelijker gestalte. Op Soekot nemen wij vier plantensoorten omdat deze vier typen Joden voorstellen. De etrog (citrusvrucht, cederappel) heeft zowel geur als smaak en dit duidt op ‘perfecte’ mensen, die zowel veel aan Torastudie als aan liefdewerken doen. De loelav (palmtak) heeft wel smaak maar geen geur en dit duidt op de intellectueel bij wie de studie voorop staat. De hadassiem (myrthetakken) die alleen geuren symboliseren de persoonlijkheid, die voornamelijk in de intermenselijke sfeer van het Jodendom bezig is. En uiteindelijk zijn daar de arawot (beekwilgentakken), bij wie noch Torakennis noch goede daden aanwezig zijn. Niettemin verklaart G’d, dat wij al deze verschillende soorten bijeen moeten brengen omdat allen bij het grote Joodse geheel behoren.

Mooi stuk filosofie. Maar in het Jodendom gaat het voornamelijk om de praktijk. Ik heb mijn mensen gezegd, dat ze op de volgende punten moeten letten bij de loelav, palmtak:
1. De loelav moet geheel vers en groen zijn; dit geldt zowel voor de sjedra (ruggegraat) als voor de bladen. In het bijzonder moet men het bovenste blad op droogte inspecteren.
2. De loelav moet volkomen recht zijn, zonder bochten in welke richting dan ook.
3. De bovenste bladeren, d.w.z. de bladen boven de sjedra (ruggegraat), moeten volledig zijn; er mag niets aan ontbreken.
4. De bladeren van de loelav mogen niet uit elkaar staan, maar moeten samengebundeld zijn, zodat het er uitziet als één geheel.
5. Het bovenste tioemet (dubbelblad) mag niet gespleten of gescheiden zijn.
6. Sommige poskiem (halachische beslissers) zijn van mening, dat men moet proberen een loelav te kopen met slechts één tioemet (dubbelblad). Indien er twee tioemtiem zijn, die met elkaar verbonden zijn, wordt dit beschouwd alsof de loelav slechts één tioemet had met het oog op deze hiddoer (verfraaiing).
7. De loelav mag niet moerkav zijn, d.w.z. niet afkomstig van een geënte boom.
8. De loelav moet mooi zijn in lengte, dikte en uiterlijk.

Gut jom tov, fijne feestdagen!

Reacties zijn gesloten.