Utrechtse kerken scharen zich achter Joodse Gemeente

Achttien christelijke kerken in Utrecht hebben tijdens een bijeenkomst in het Huis van Gebed openlijk hun steun betuigd aan de Utrechtse joden. Daarmee komt Joodse gemeenschap in de Domstad meer en meer in het licht te staan. De afgelopen maanden is druk gewerkt om de banden tussen de christelijke en de joodse gemeenschap te versterken. Het eerste resultaat is zichtbaar: donderdag 22 december ontstak de loco-burgemeester van Utrecht publiekelijk de sjammasj van een Chanoekia bij het stadhuis. Zowel christenen als joden hebben zich hiervoor ingezet. Daarnaast maken de kerken zich sterk voor een monument ter nagedachtenis aan de ruim duizend omgebrachte joden uit Utrecht in de Tweede Wereldoorlog.

Aanleiding voor de kerken om de joodse gemeenschap te ondersteunen is de zorg over ‘de aanhoudende berichten over de verruwing in de samenleving ten aanzien van de omgang met en het spreken over Nederlanders met een Joodse identiteit.’

Voorzitter Piet Warners van het Utrechtse Beraad Kerk & Israël vergelijkt antisemitisme met een heidebrand; op het eerste gezicht onschuldig, maar die kan ontaarden in een uitslaande brand. Er bestaat weliswaar en jarenlange betrokkenheid van het Beraad Kerk en Israël en het Huis van Gebed met de Joodse Gemeente; voor het overige onderhielden andere kerken in Utrecht weinig contact met de joodse gemeenschap. Hoewel de kerken verschillend zijn georganiseerd, voelen ze allemaal dat meer contact gewenst is.
In een brief aan de Joodse Gemeente Utrecht en de LJG Utrecht schreven de kerken: “Wij hebben op dit moment dan ook nog geen voorstel hoe wij als gehele groep contact met u zouden kunnen onderhouden Wij hopen echter dat als er een aanleiding is, of wanneer wij iets voor u kunnen betekenen, u de weg naar ons vindt. Voelt u zich vrij om op ons een beroep te doen.”

Zowel christenen als joden gaven aan te merken dat minderheden in de Nederlandse samenleving zwaar onder druk staan. Op dit moment leeft onder de joodse gemeenschap sterk het politieke debat over het verbod op het ritueel slachten, waarbij Eddo Verdoner, voorzitter van de Joodse Gemeente in Utrecht, ook nadrukkelijk verwees naar de zorg van moslims, van wie velen ook niet blij zijn met het mogelijk verbod.

Reacties zijn gesloten.