NIK en staatssecretaris tekenen convenant Slachten volgens Religieuze Riten

Joods kerkgenootschap tekent convenant Slachten volgens Religieuze Riten

Vandaag tekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap namens de Joodse gemeenschap een convenant aangaande het slachten volgens religieuze riten. Daarmee is een traject beëindigd dat lang, intensief, weerbarstig en voor velen binnen de Joodse gemeenschap ook bepaald emotioneel is geweest.

Het convenant heeft als expliciete grondslag de waarborging van het van oudsher zo sterk in de Nederlandse maatschappij gewortelde recht van vrijheid van religie zowel als een streven naar het nemen van maatregelen ter verbetering van dierenwelzijn. Met de staatssecretaris en de andere twee convenantpartijen (CMO en VSV) zijn wij er van overtuigd dat met de in dit convenant gemaakte afspraken aan beide aspecten recht wordt gedaan. Wij hebben steeds gestreden tegen de beeldvorming dat de Joodse gemeenschap zich niets aan dierenwelzijn gelegen zou laten. Dit convenant is een nader bewijs dat deze kritiek van de zijde van de indieners van het wetsvoorstel de waarheid geweld aandoet.

Bijna een jaar geleden, op 16 juni 2011, deed het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap het aanbod een convenant te sluiten. De staatssecretaris heeft deze uitnodiging opgepakt en op 13 december 2011 in de Eerste Kamer aangekondigd – ook van zijn kant – een convenant te willen sluiten.

Bij de behandeling van het wetsontwerp is het NIK steeds opgetrokken met het Centraal Joods Overleg, platform van joodse organisaties in Nederland en de Joodse Gemeente Amsterdam, de feitelijke uitvoerder van de kosjere slacht.

Het convenant dat nu tot stand is gekomen, tracht te bereiken dat er een balans wordt gecreëerd tussen het voortzetten van de slacht volgens religieuze riten, en voorwaarden voor de behandeling van het dier voor en tijdens de slacht. Wij zijn er van overtuigd dat wij de op religieuze grondslag gebaseerde wijze van slachten met dit convenant kunnen voortzetten in goede harmonie met een overheid die ruimte biedt aan de uitoefening van religieuze riten, die de Joden sinds hun komst naar Nederland nu zo’n 400 jaar geleden, steeds hebben gekend. Wij gaan ervan uit dat met dit convenant het draagvlak voor de rituele slacht is hersteld.

Den Haag, 5 juni 2012

Reacties zijn gesloten.