Gemeente Vlissingen draagt begraafplaatsen over aan Joodse Gemeente

Twee Joodse begraafplaatsen zijn vandaag door de gemeente Vlissingen overgedragen aan de Joodse Gemeente. Een bijzondere gebeurtenis want Joodse begraafplaatsen zijn in de regel eigendom van de Joodse Gemeenten. In Vlissingen is dit sinds de Tweede Wereldoorlog anders gelopen en de situatie wordt nu rechtgezet.

De Joodse Gemeente Zeeland groeit de afgelopen twintig jaar weer iets en de begraafplaatsen in Middelburg zijn nagenoeg vol. Dus wordt niet alleen een historische correctie toegepast; de terugkeer in Joodse Gemeente-eigendom heeft ook een praktische functie. Het college van B&W en de Gemeenteraad hebben in maart van dit jaar ingestemd met de overdracht voor een symbolisch bedrag.

Bij de overdracht vandaag waren burgemeester Roep, de Israelische ambassadeur Divon en rabbijn Spiero van het IPOR aanwezig.

NIK-secretaris Ruben Vis noemt wat in Vlissingen vandaag gebeurt ‘een zeer bijzondere aangelegenheid’.

De Joodse begraafplaatsen komen weer in Joodse hand. Een prestatie van formaat waarmee wordt rechtgezet wat ooit in vroegere tijden niet zo is gegaan als had gemoeten, maar misschien door de omstandigheden niet anders had gekund. Het bestuur van de Joodse Gemeente en  diegenen die zich hiervoor in hebben gezet, verdienen alle lof; uiteraard mèt de vertegenwoordigers van de gemeente die zich een met de Joodse Gemeente bereidwillige partner heeft getoond.

Dat de aanleiding is dat de Joodse Gemeente Zeeland weer ‘iets’ groeit, en er dan begraafruimte moet zijn terwijl de begraafplaatsen in Middelburg bijna vol zijn, noemt Vis ‘een mooi gegeven’.

 

Ambassadeur Chaim Divon sprak de aanwezigen toe en noemde het feit dat antisemitisme in de geschiedenis vaak gepaard ging met schending van Joodse begraafplaatsen. Dat de gemeente Vlissingen nu deze begraafplaatsen aan de Joodse gemeenschap teruggeeft is een gebaar dat een groot gevoel van veiligheid geeft.

Micha de Vries, voorzitter van de Joodse Gemeente Zeeland, benadrukte in zijn dankwoord, dat de noodzaak de oude begraafplaats weer in eigendom te krijgen stemt tot optimisme. “De dood hoort nu eenmaal bij het leven en het feit dat er weer begraafplaatsen nodig zijn in Zeeland, betekent dat er weer Joods leven in de provincie is”.

Vooruitlopend op de overdracht hebben op de begraafplaats aan de Vredehoflaan al drie begrafenissen plaatsgevonden. De Matsewot, de grafstenen op deze graven, zijn vandaag als onderdeel van de ceremonie officieel onthuld.

Reacties zijn gesloten.