Minister van veiligheid bezoekt Joodse gebouwen in Rotterdam en Amsterdam

Afgelopen woensdag en vrijdag bracht minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie werkbezoeken aan de Joodse Gemeente Rotterdam en diverse Joodse instellingen in Amsterdam, waaronder de nieuwe sjoel van de Joodse Gemeente in Amstelveen.
Opstelten vervult een verzoek van de Tweede Kamer om te bekijken hoe het is gesteld met de beveiliging van Joodse instellingen, en in gesprek te gaan met de Joodse gemeenschap hierover.

In Rotterdam zette bestuursvoorzitter Leo Vromen uiteen welke maatregelen en inspanningen de Joodse Gemeente zich al jarenlang zelf getroost om de eigen veiligheid te waarborgen. Daarin gesecundeerd door bestuursgedelegeerde voor veiligheid Gerard van Weele en bestuurslid Anita Ragamin. De aanwezige politiefunctionarissen informeerden de minister op welke wijze het politiekorps zijn inzet pleegt.

Uit de presentatie die vervolgens door NIK-secretaris Ruben Vis werd gegeven, bleek hoe Rotterdam scoort in vergelijking met andere plaatsen in het land en op welke punten de lokale en landelijke overheden een stapje extra zouden kunnen doen in relatie tot de grote inspanningen die de Joodse gemeenschap in het hele land pleegt.

Loco-burgemeester Jantine Kriens vertegenwoordigde de Gemeente Rotterdam en legde uit hoe getracht wordt eenheid, rust en orde te handhaven in de Rotterdamse samenleving.

Terugkijkend op het bezoek en de rondgang door het gebouw zegt Vromen:

De bespreking was zeer open en direct en er was wederzijds grote waardering. Tussen alle partijen in Rotterdam – Joodse Gemeente, gemeente en korps – bestaat een zeer goed contact. Men weet te allen tijde de juiste personen te vinden en te bereiken.

Minister Opstelten (midden) met loco-burgemeester Jantine Kriens, voorzitter Leo Vromen (links) en NIK-secretaris Ruben Vis tijdens de rondgang door het sjoelgebouw in Rotterdam.

 

 

Reacties zijn gesloten.