Memoires van Dick Houwaart – Even Omkijken – gepubliceerd

Vandaag is de autobiografie van Dick Houwaart, Even Omkijken, gepresenteerd.

Houwaart (85) oud-journalist en schrijver van 44 boeken, kijkt terug op zijn journalistieke leven te midden van de landspolitiek, zijn jeugd- en oorlogsjaren en zijn eerste ervaring met antisemitisme: ‘Grijp hem, ‘t is een Jood’ riepen Haagse scholieren tegen hun leeftijdgenoot. Die dreiging is hij steeds blijven voelen en het schokt de oud-chroniqueur dat nu, 75 jaar later en na de Shoa, dergelijke gedachten en uitroepingen nog immer of weer te beluisteren zijn.

Zijn boeiende memoires overspannen een tijdperk van ongeveer 65 jaar. Waarin de samenleving zo veranderde dat het begin ervan nauwelijks meer herkenbaar is.
Houwaart bood het eerste exemplaar aan aan zijn oudste kleindochter (26) die hem er toe aanzette zijn memoires te boek te stellen.

Bij de boekpresentatie in een afgeladen grote zaal van het gebouw van BMC Groep in Amersfoort waren namens het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap CC-voorzitter Rob Heijmans en NIK-secretaris Ruben Vis aanwezig.

Ook uit zijn toenmalige woonplaats Den Haag en uit zijn huidige woonplaats Enschede waren er (bestuurs)leden van de Joodse Gemeenten. Verder naast tal van andere betrokkenen ook opperrabbijn Jacobs uit Amersfoort en rabbijn Philipson uit Houwaart’s woonplaats Enschede, alsmede leden van besturen waarin Houwaart zijn steen(tje) heeft bijgedragen.

Te koop via BOL.com.

Reacties zijn gesloten.