Woede om foute straatnaam Steenwijk

Op het plan een straat in Steenwijk de naam van burgemeester baron Van Panthaleon van Eck te geven is woedend gereageerd. De ergernis wordt veroorzaakt doordat Panthaleon in 1942 namen van de joodse inwoners aan de Duitse bezetter verschafte. Kort hierop volgde de eerste arrestaties.

Jan van Rossum van het comité Joods Monument Steenwijk heeft boze reacties gekregen van diverse oud-Steenwijker Joden. Ook de Historische Vereniging Steenwijk keert zich tegen het voornemen om de straat naar de oorlogsburgemeester te noemen. Van Rossum schreef een boek over de 51 omgebrachte Joodse inwoners van Steenwijk.

Op 27 juni 1942 schreef burgemeester baron Van Panthaleon van Eck een brief waarin hij de gegevens van de Joodse mannen in zijn gemeente in handen van de Duitsers speelde en daarmee hun lot bezegelde. Op 3 juli arriveerde de lijst bij Lages en Aus der Fünten, verantwoordelijk voor de deportaties, in Amsterdam. Kort hierop volgde de arrestatie van de eerste 30 Joodse mannen uit Steenwijk.

Onder de protestbrief aan het gemeentebestuur van Steenwijkerland staat ook de naam van opperrabbijn B. Jacobs, wiens moeder, grootouders en overgrootouders uit Steenwijk komen.
Een overlevende die nu in de VS woont reageert volgens een bericht in de Opregte Steenwijker Courant:

Ik huil nooit, maar dit bracht tranen in mijn ogen.

Een andere overlevende, M.A. de Lange uit Naarden:

Moeten wij dit zien als een opleving van waardering van het gemeentebestuur en het witwassen van de feiten, begaan door deze ex-burgemeester die zo overijverig de namen van Joodse Nederlanders in de handen van hun toekomstige moordenaars heeft gespeeld.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenwijkerland moet nog een besluit nemen over de naam die aan de nieuwe straat zal worden gegeven. De straat komt in een woonwijk, Bergstein in het buurtschap Tuk. Panthaleon van Eck is van 1939 tot en met 1944 en van 1945 tot en met 1962 burgemeester geweest van Steenwijkerwold waarvan Tuk onderdeel vormde, en in 1942 dus enkele maanden burgemeester van Steenwijk.

Reacties zijn gesloten.