Welk verband is er tussen Poeriem en verkleden? Is er een aanknopingspunt voor in de megilla?

Kinderen en volwassenen verkleden zich op Poeriem (Lotenfeest). Dit is niet zomaar een aardig volksgebruik maar heeft een diepzinnige betekenis. Het verkleden symboliseert de G’dsverduistering, die de achtergrondsfeer van het historische Poeriem vormde. De Esterrol – Megillat Ester – is het enige boek in TeNaCh (Bijbel) waar de G’dsnaam niet in voorkomt. Dit wordt door de verklaarders gezien als een gevolg van het feit, dat G’d Zijn handen als het ware aftrok van het Joodse volk in de dagen van Mordechai en Ester.

In de megilla wordt verteld hoe de koning eer bewijst aan Mordechai, n.l. door hem op het paard van de koning, en gehuld in de koninklijke kleding, rond te laten rijden. Deze beschrijving vormt de bron om op Poeriem jom tov-kledij te dragen. Maar ook is het een duidelijke presentatie van het feit dat Mordechai niet in zijn gebruikelijke kleding geëerd werd, maar verkleed als koning werd gepresenteerd.

Wanneer Esther koningin wordt, draagt Mordechai haar op van haar Joodse afstamming geen uiterlijke blijk te geven. Het dragen van andere kleren en maskers, heeft min of meer het zelfde effect. Van buiten toon je je anders dan je van binnen, verscholen achter verkleedkleren en masker, werkelijk bent.

Tenslotte, kan het verkleden en maskeren wordt verklaard als een verwijzing naar de G’ddelijke redding. G’d trad op, maar Zijn aanwezigheid was verborgen. De Gemara (BT Choellin 139b) vraagt zich af waar in de Tora een verwijzing is te vinden naar Ester, dat zelf verbogenheid betekent. Wa-anochie haster astier fanai – En Ik zal zeker Mijn gezicht verbergen (Dewariem 31:18), waarbij de bewoording ‘hasteer astier’ als een verwijzing naar de naam van Ester wordt uitgelegd.

Reacties zijn gesloten.