Oranje kaarsen verlichten synagogedienst voor inhuldiging koning Willem-Alexander

Oranje kaarsen in de kroonluchter van de Portugese synagoge ter ere van de dienst voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

De dienst vond plaats in de Portugese synagoge, de Esnoga, in Amsterdam, op zondagavond 28 april / 18 Ijar, Lag ba’Omer 5773.

De orde van de dienst kent een historisch karakter en komt – geactualiseerd naar de inhuldiging van de Koning – overeen met de bijzondere dienst die met groot ceremonieel ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1898 in de Esnoga werd gehouden.

‘Buitengewoon goed idee’
De Koningin, de Prins en Prinses hadden vooraf aan de organisatoren laten weten het ‘een buitengewoon goed idee’ te vinden deze dienst te organiseren en dat het initiatief ‘zeer, zeer wordt gewaardeerd’. Namens het Koninklijk Huis was de eerste hofdame bij de dienst aanwezig. Ook burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen en stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar van Amsterdam-Zuid waren aanwezig.

 

Haham Toledano geflankeerd door vier van de veertien Tora-rollen

Haham Toledano geflankeerd door vier van de veertien Tora-rollen

Speciaal gelegenheidsgebed
Gedurende deze bijzondere gebeurtenis werden de sifré Tora (wetsrollen) door de synagoge gedragen, waarna voor het eerst het Hanoteen tesjoe’a gebed voor de nieuwe vorst werd uitgesproken.
De Torarollen waren getopt met honderden jaren oude zilveren en vergulde kronen en siertorens en gekleed in zeventiende eeuwse mantels. Parnassim en oud-Parnassim van de Portugese Gemeente droegen de veertien rollen naar de Tebah vanaf de Hechal. Alle drie de kastdelen van de imposante Hechal waren geopend gedurende het uitspreken van de gebeden voor het Koninklijk Huis, de regering en het stadsbestuur en voor de staat Israel en de leden van het Israelische verdedigingsleger.
Voorts is er een gelegenheidsgebed uitgesproken dat speciaal voor deze gebeurtenis is geschreven door Haham P. Toledano. In de dienst ging voor Hazan Nachshon Rodrigues Pereira, met het Portugees-Israëlitisch Santo Servicio koor.

Bekijk HIER een impressie van het uitspreken van het Hanoteen-gebed door voorzanger en koor, en het ronddragen van de Tora-rollen.

Betrokkenheid, eenvoud en eerlijkheid
Rabbijn R. Evers hield een toespraak waarin hij er op wees dat de vele kronen en Tora-mantels van deze Snoge stammen uit de 17e eeuw, toen de eenheid van ons land langzamerhand gestalte kreeg onder de bezielende leiding van de Oranjes.

De Oranjes zijn vooral een Koningshuis van betrokkenheid, eenvoud en eerlijkheid, merkte rabbijn Evers op. We willen trots zijn op ons Koningshuis en we mogen trots zijn op onze nieuwe Koningspaar, Koning Willem Alexander en Koningin Maxima, die door velen van ons gezien wordt als vertegenwoordigers van een nieuwe generatie.

Het watermanagement gaat de nieuwe Koning zeer aan het hart. Zijn portret siert het waterproject in de Negev, zoals Ben Gurion ooit hoopte, dat dit dorre Joodse land in Israel, onze Joodse staat, eens zal bloeien en groeien als een prachtige tuin.

“Zie, naar gerechtigheid regeert de Koning en naar het recht heerst de vorst” zegt de profeet Jesaja (32:1). Oprechtheid en rechtvaardigheid sieren een vorst.

Koning Willem Alexander, Koningin Maxima, moge G’d U beiden de kracht en liefde geven om ons volk in deze Lage Landen door de woeste baren van de moderne tijd en de complexe samenleving te leiden tot de komst van de Masjieach, de Messiaskoning, die de mensheid zal verlossen van al zijn beperkingen en problemen.

Bekijk HIER de toespraak van rabbijn Evers.
Bekijk HIER een film van de toespraak en andere onderdelen van de dienst.

Foto: David I. Serphos @dserphos

Antiek Italiaans kant
De Teba (verhoging in de synagoge) en lessenaar waren gedekt met de bijzondere set van oranjekleden, gemaakt van oranje zijde en bedekt met antiek Italiaans kant. Het kant dateert mogelijk van rond 1500, en vormde mogelijk oorspronkelijk delen van beddespreien.
Deze set werd vervaardigd ter gelegenheid van het bezoek van koning Willem III aan de snoge op Saba (sabbat) Sjemini, 15 april 1882 en is sindsdien bij Oranje-gelegenheden ter herinnering aan dit koninklijk bezoek gebruikt.

Het fraai verzorgde programmaboekje bevat een samenvatting van het op NIK.nl gepubliceerde artikel Joods Nederland en de inhuldiging van een nieuwe vorst van NIK-secretaris Ruben Vis.

Oranje III'' in Portuguese synagoge Amsterdam 20130428

 

Reacties zijn gesloten.