Hanoteen Tesjoe’a – Joods gebed voor Koninklijk Huis en regering vernieuwd

Gebed Koninklijk Huis Willem-Alexander Hebr 2013

Vanaf deze week wordt in de sjoels het gebed Hanoteen tesjoe’a, Hij die hulp schenkt aan koningen,  gezegd voor de nieuwe Koning Willem-Alexander. Een blad met de nieuwe gebedstekst, ten bate van de rabbijn of voorzanger en exemplaren ervan die door de sjoelbezoeker gemakkelijk ingestoken kan worden in de Tefilla (gebedenboek), is door het NIK ten bate van de sjoels verspreid.

Wekelijks wordt in de sjoels het gebed voor het Koninklijk Huis en de regering gezegd. Met het inhuldigen van Willem-Alexander tot Koning, dient het gebed dat 33 jaar lang voor Koningin Beatrix is gezegd, opnieuw te worden geredigeerd. Niet alleen de verandering van haar naam in die van haar zoon, ook het verschil in het Hebreeuws tussen de mannelijke en vrouwelijke vorm, vergt aanpassing. Sinds 1890 was het gebed Hanoteen tesjoe’a in de vrouwelijke vorm gesteld. Daarnaast verschilt de gezinssituatie van de Koning van die van Koningin Beatrix.

De tekst is goedgekeurd door het Nederlands College voor Rabbinale Zaken dat onder leiding staat van opperrabbijn Jacobs (voorzitter) en rabbijn mr drs. R. Evers (secretaris). In overleg met het NCRZ is besloten ten gebruike vanaf de eerste sjabbat na 30 april, de nieuw geredigeerde tekst van Hanoteen tesjoe’a aan de sjoels te doen toekomen.

Aan de totstandkoming van deze tekstherziening hebben rabbijn ing. I. Vorst en mevrouw drs. H. van het Hoofd in belangrijke mate bijgedragen.

Lees HIER een ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem-Alexander geschreven uitvoerig artikel over de inhuldiging van een nieuwe vorst en de oorsprong van het gebed Hanoteen tesjoe’a.

De begeleidende brief van de Permanente Commissie (bestuur) aan de Joodse Gemeenten bij de verzending van het gebed, sluit met de slotwoorden uit Hanoteen tesjoe’a:

Moge in zijn en onze dagen Jehoeda de Goddelijke hulp ontvangen, zodat Israel veilig kan wonen en moge voor Tsion de verlosser komen.

Reacties zijn gesloten.