Paus Franciscus wenst Shana tova, en een vredig en rustig 5774

Paus Franciscus heeft in het Vaticaan een ontmoeting gehad met leiders van het Joods Wereld Congres (WJC). Hij bracht hen de wens over dat het Joodse volk een vredig en rustig 5774 zal hebben. Ook bepleitte hij dat er meer dialoog tot stand komt tussen de religieuze gemeenschappen en hij hield een pleidooi tegen fundamentalisme in ieder geloof. Paus Franciscus wenste een ‘Shana tova’ – gebruik makend van de Hebreeuwse bewoording voor Gelukkig Nieuwjaar.

Tijdens de ontmoeting met een delegatie onder leiding van WJC-voorzitter Ronald Lauder zei de paus dat ook hij behoefte heeft aan een zoet jaar “met het oog op de belangrijke beslissingen die voor ons liggen”.

De paus herhaalde zijn uitspraak van afgelopen juni dat “een christen niet antisemiet kan worden” en zei dat

om een goed christen te zijn, het noodzakelijk is om de Joodse geschiedenis en tradities te begrijpen.

Hij voegde eraan toe dat joden en christenen de zelfde wortels delen en dat dialoog de sleutel is tot het opbouwen van een gemeenschappelijke toekomst . Verwijzend naar het conflict in Syrië, zei de paus dat het doden van mensen onaanvaardbaar is en zei:

wereldleiders moeten alles doen om oorlog te vermijden.

Ronald Lauder zei dat nooit in de afgelopen 2000 jaar de betrekkingen tussen de katholieke kerk en het joodse volk zo goed zijn geweest.

De leiding van de opeenvolgende pausen in de afgelopen vijf decennia heeft geholpen om veel vooroordelen te overwinnen. Dit stelt ons nu in staat om samen te werken in het verdedigen van godsdienstvrijheid waar het ook bedreigd wordt en welke gemeenschap er door wordt aangetast .

De delegatie van het Joodse Wereldcongres bestond naast voorzitter Lauder, uit Latijns-Amerikaans Joods Congres-voorzitter Jack Terpins , WJC directeur Robert Singer , WJC associate directeur Maram Stern, en LAJC directeur Claudio Epelman. Daarmee duidelijk de achtergrond van de nieuwe paus, die uit Argentinië komt, benadrukkend.

Bekijk HIER een video-impressie.

Reacties zijn gesloten.