Na tweeduizend jaar nog Joden-verguizing in katholiek kinderprogramma

Vanochtend predikte kardinaal Eijk in zijn zondagochtend-mis vrede en de betekenis van het leven na dit leven. Mooie gedachten, niets mis mee.
Mijn persoonlijke ervaringen en verhoudingen met de katholieke clerus zijn in de regel ook steeds beleefd, aangenaam en van wederzijds respect getuigend.
Vanmiddag verviel de Rooms-Katholieke Kerk nota bene in een uitzending voor kinderen echter weer in haar oude anti-Joodse retoriek. In het tv-programma Verhalen met de Zandtovenaar wordt het leven van Jezus aan kinderen verteld, met een – de moeite van het bekijken waard – prachtige verbeelding door een zandkunstenaar en verhalende zang door Pearl Jozefzoon. Een voice over vertelt de verhalen. Hoe Jezus de apostelen benoemde, een wonder verrichtte, … hoe de Joodse leiders aankeken tegen Jezus en hun maatregelen namen. En dit was een brug te ver. Zo niet meerdere bruggen te ver.

Verteld wordt dat de Joodse leiders een plan bedachten om Jezus in de val te laten lopen. Waarop Pearl Jozefzoon prachtig zingend hun boodschap verwoordt

Hij is een valse hond … niet te vertrouwen … maak hem af … volg hem niet.

Hoe loopt het af? Zegt de verhaalverteller:

De leiders van het Joodse volk wilden Jezus doden. Hij zou gevangen worden genomen en gedood worden aan het kruis.

In 2004 moest het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap ook al aan de noodrem trekken.

Opnieuw wordt de Bijbel op deze manier het handboek om het Joodse volk te beschadigen.

Tot die conclusie kwam het NIK bij de presentatie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Dit monnikenwerk was een productie van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het tv-programma van vanmiddag is eveneens in elkaar gezet door het Nederlands Bijbelgenootschap, in opdracht van de omroep van het RKK.
Het NIK en het NBG, we stevenen allebei af op ons 200-jarig bestaan in 2014, maar daar lijken de overeenkomsten wel mee op te houden. Jammer, want kijkend naar het Jodendom concludeerden de Nederlandse bisschoppen rond de millenniumwisseling nog dat zij uit een en dezelfde wortel hun inspiratie halen.

De Twitterrimpeling die dit veroorzaakte, leidde tot de vraag of we hier nou te maken hebben met een issue, een issuetje of dat het niets van dat al is. Die vraag mag je stellen. Laat mij het dan nog maar eens een keer uitleggen. De Bijbel heet voor ons de Tora, wat wij weer vertalen met: de Leer. Omdat het ons iets te leren heeft. Jammer, dat het NBG niet van zijn fout uit 2004 heeft geleerd.

Met de verhalen van de Zandtovenaar proberen de Rooms-Katholieke Kerk en het Nederlands Bijbelgenootschap kinderen te vertellen over het leven van Jezus en de grote spirituele betekenis die hij heeft kunnen realiseren ondanks zijn korte leven.

De Joden van toen zijn geen ander dan de Joden nu.

Wie Joden van toen negatief afschildert, zeker voor de jeugd, schildert daarmee de Joden van nu negatief af. Dat heeft de Kerk heel lang, heel goed en heel succesvol gedaan. We noemen dat de twee millennia van kerkelijk anti-Judaïsme.

Dus als je nu zegt dat de Joden een plan smeedden om Jezus in de val te laten lopen; als je laat zingen dat de Joodse leiders vonden dat Jezus zijn beloften breekt, niet te vertrouwen is, maak hem af ! Dan is dat precies wat veel jeugdigen nog steeds van Joden vinden: ze zijn sluw, ze bedriegen, zijn niet te vertrouwen, maak ze af!

U hoeft er twitter maar op na te slaan.

Dit theologisch goedgekeurde programma is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap die zich op dit moment bezighoudt met het herschrijven van de Nieuwe Bijbelvertaling in gewone mensentaal. Ik houd mijn hart niet eens meer vast.

Theologisch is wel te verklaren wat hier gaande is. Zowel in 2004 toen het Jodendom onder auspiciën van het NBG werd afgeschilderd als bloeddorstige religie als bijna tien jaar later waar de Joden worden neergezet als bedriegers, sluw, snode plannenmakers en de uiteindelijk doders van Jezus. Om Jezus daarentegen af te schilderen als de man van vrede, van wonderen en barmhartigheid. Zie daar de tegenstelling die zo enorm wordt benadrukt, uitvergroot en waarom, waarom nou toch …?
Maar, kun je daar tegen in brengen: als er een tegenstelling was … waarom zou je dat dan niet mogen zeggen.

Omdat, heren van de katholieke omroep, als je je geloof graag aan de man of aan het kind wil slijten, je dat in een beschaafde wereld niet ten koste doet van een andere religie. Daarom, uit de grond van mijn hart:

hou daar, na tweeduizend jaar verguizing nou toch eens mee op.

Maar ligt daar niet het grote euvel van het christendom, althans wat deze uitleggers van het christelijke geloof betreft. Het christendom is uit het Jodendom voortgekomen, uit een en dezelfde wortel, zoals de bisschoppen zeiden. Maar wil je je geloof kunnen verkopen, dan moet je uitleggen waarom de vorige versie niet meer deugt. Apple doet niet anders met z’n Iphone.

Alleen is er een essentieel verschil tussen de Iphone 4 en 5 ten opzichte van het christendom en het Jodendom. Ondanks alle verwoede pogingen ondernomen tot en met zondag 10 november 2013: we bestaan nog, we zetten voort. De Iphone 4 is op een gegeven moment niet meer te koop, en je kunt hem niet meer updaten. Jammer voor de programmamakers van de RKK, voor de theologen van het Bijbelgenootschap; het Jodendom bestaat, heeft de 2000 jaar van afkraken en veel, veel meer negativiteit door en vanuit het christendom met glans overleefd. En wat nieuwe Jodendom-updates betreft, die zijn er dagelijks. In het jaar nul, in het jaar 2000, 2004, dit jaar 2013, volgend jaar 2014 en het jaar er na, en er na, en er na … .

Reacties zijn gesloten.