Joodse instellingen: ‘PGGM heeft nog meer reden Israelische banken te schrappen van zwarte lijst’

Joodse instellingen roepen de pensioenfonds en beheerder PFZW/PGGM op vijf Israelische banken te schrappen van de zwarte lijst. PGGM heeft op verzoek van PFZW besloten investeringen in de vijf belangrijkste Israelische banken te staken. De Joodse instellingen hebben hun pensioenen ondergebracht bij PFZW. Zij grijpen terug op een eerste gesprek met de voorzitter en directies van het pensioenfonds en de pensioenbelegger.
Dat gesprek heeft de Joodse instellingen bevestigd dat er een besluit is genomen, ingegeven door eenzijdige politieke actiegroepen, via een ethische commissie aan de hand van een instrumentarium dat – Hans Alders in het gesprek citerend – “bij gebrek aan beter” werd gehanteerd. Oud-minister en oud-commissaris van de koning Hans Alders is voorzitter van PFZW.

180 graden
PFZW en PGGM hebben aangekondigd het hele proces dat tot de plaatsing op de zwarte lijst heeft geleid grondig te evalueren. Wordt daarmee het doel, een betere en veiliger wereld, bereikt, vragen de Joodse instellingen aan PGGM/PFZW. Voor hen blijft gelden of PGGM/PFZW bereid is tot heroverweging van het besluit zelf. De Joodse instellingen hebben in een gisteren aan PFZW/PGGM verzonden brief duidelijk gemaakt daartoe nu nog meer reden te zien.
ABP heeft net als PFZW/PGGM een oordeel geveld over het al dan niet voortgaan met investeringen in Israëlische banken. ABP gaat er mee door. Daarmee oordeelt ABP 180 graden anders dan PFZW/PFZW. De Joodse instellingen willen een verklaring van het pensioenfonds waarbij zij zijn aangesloten.

Banalisering van de Sjoa
De Joodse instellingen zijn bijzonder geraakt door de laconieke reactie van bestuursvoorzitter Hans Alders over de uitlatingen van professor Cees Flinterman. Flinterman is ethisch adviseur van PFZW en heeft geadviseerd om investeringen in Israelische banken te staken.

Veronderstel dat het beëindigen van de Duitse bezetting meer dan 46 jaar zou hebben geduurd,

zegt de heer Flinterman op 28 september 2013. Alders noemde de uitspraak van Flinterman ‘ongelukkig’.
Is deze werkelijk te kwalificeren als slechts: ‘ongelukkig’, vragen de Joodse instellingen zich af. De vergelijking van de situatie in het Midden-Oosten met de Duitse bezetting is geen ongelukkige maar een banalisering van de Sjoa. De nazi’s met hun handlangers hebben Nederland in minder dan vijf jaar Judenrein gemaakt; een op industriële wijze gepleegde uitroeiing. Dat is het meest significante aan de Duitse bezetting.

Jaap Hartog, bestuursvoorzitter van het NIK:

Ja, men kan en mag kritisch zijn op Israel. Maar voor velen geldt dat de sympathie voor en de verbondenheid met Israel minimaal gestoeld is op het feit dat Israel toen niét bestond.

De Joodse instellingen schrijven aan PFZW/PGGM:

Het is onacceptabel om als Nederlands pensioenfonds in een dergelijke figuur als Flinterman uw ethisch baken te zien.

Opheffen verplicht PFZW-deelnemerschap
De Joodse instellingen willen van PFZW weten in hoeverre het pensioenfonds bereid en in staat is de verplichtstelling op te heffen voor organisaties of individuele werknemers (wel of niet via vrijwillige aansluiting van hun organisatie), die zich niet kunnen verenigen met het PGGM/PFZW beleggingsbeleid dat door politieke druk wordt beïnvloed. Verschillende werknemers zouden, zolang onder politieke druk tegen Israel gerichte uitsluiting aan de orde blijft, graag van de verplichtstelling om bij PFZW deelnemer te zijn verlost willen worden.

 

Tot de Joodse instellingen behoren:

  • Centraal Joods Overleg
  • Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
  • Joodse Gemeente Amsterdam
  • Joodse Gemeente Rotterdam
  • Nederlands Verbond Progressief Jodendom
  • Portugees Israëlietisch Kerkgenootschap

Voorts: Lelie Zorggroep

Reacties zijn gesloten.