Boek over Joodse oorlogsschool Den Haag in het Hebreeuws vertaald

Afgelopen zondag vond in Jeroesjalajim de presentatie plaats van de Ivriet-vertaling van Slotakkoord der Kinderjaren, een boek over het Joodsch Lyceum Fisherstraat in Den Haag.

In augustus 1941 werd door de Duitse bezetter aan Joodse leerlingen de toegang ontzegd tot de gebruikelijke instellingen van onderwijs. Voor de opvang van die Joodse leerlingen zijn er in allerijl onder meer in Den Haag Joodse scholen opgericht, waaronder dus het “Joodsch Lyceum” in de Fisherstraat in Den Haag.

In 2003 heeft Wally de Lang de geschiedenis van dat Lyceum  in boekvorm vastgelegd. In dat boek, Slotakkoord der kinderjaren,  is de periode september 1941 – april  1943 beschreven.
Met Slotakkoord der Kinderjaren is een leemte in de geschiedschrijving van de jaren ’40-’45 opgevuld. Het lijkt vrijwel uitgesloten dat over andere Joodse scholen uit de periode 41-’43 in de toekomst nog zo gefundeerd en gedetailleerd gepubliceerd zal gaan worden. Archieven ontbreken daartoe, bovendien zijn er nauwelijks nog in leven zijnde getuigen uit die jaren.
Het boek werd door de auteur zodanig opgezet, dat het ook landelijke betekenis kreeg, niet alleen lokaal-Haagse en in het Nederlands al snel een tweede druk kreeg.

Nu, circa  6 jaar nadien heeft Shulamith Bamberger het boek Slotakkoord der Kinderjaren vertaald in het Ivrit. Op zondag 8 juni 2014 wordt in Jeroesjalajim de Ivrit-vertaling gepresenteerd . De bijeenkomst vindt plaats onder auspiciën van  het Center for Research on Dutch Jewry in het kader van een studiebijeenkomst in de Hebreeuwse Universiteit in Jeroesjalajim (Mount Scopus).

De verschijning van dit boek is uitzonderlijk, omdat niet veel op de Shoa betrekking hebbende publicaties vanuit het Nederlands in het Ivrit zijn vertaald. Daarmee bereikt dit boek een groter publiek. Daaronder bijvoorbeeld ook Israeli’s in Nederland voor wie het boek in vertaling de mogelijkheid biedt in de moedertaal kennis te nemen van een stuk Joodse tragiek dat zich heeft afgespeeld in het huidige land van verblijf.

Een plaquette op de buitenmuur van het voormalige Joodsch Lyceum in de Fisherstraat in de Haagse Schilderswijk herinnert aan de 179 leerlingen ervan die tussen 1941 en 1943 werden weggevoerd en niet meer terugkwamen.  De plaquette werd dit voorjaar door de Haagse wethouder voor Cultuurbeleid, mevrouw Marjolein de Jong, onthuld. De heer Rolf Nihom, memoreerde zijn gevoel uit die tijd: “een zinkend schip, elke week minder leerlingen en meer lege schoolbanken”. In het pand zijn nu de Paul Krugerschool en OBS De Springbok gevestigd.

 

Reacties zijn gesloten.