Boek over Jakob Friedrich gepubliceerd

Op zondag 14 september werd op het Cheider te Amsterdam aan een zeer speciale persoonlijkheid een prachtig boek gepresenteerd. Het werd geschreven door de Nederlands-Israelische schrijfster Joanne Nihom en vertelt het levensverhaal van Jakob Friedrich.

Elke-Nesjomme-is-een-parel Friedrich 2014De nu hoogbejaarde Jakob Friedrich woont in Antwerpen maar geeft al bijna vijftig (!) jaar les in Nederland. Werkelijk honderden zo niet duizenden keren is hij de Belgisch-Nederlandse grens overgestoken om in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en andere plaatsen zijn wijze woorden te delen met een uiteenlopend publiek. Het boek over zijn leven is een uitgave van uitgeverij Toetssteen.

Op de achterflap van het boek `Elke nesjomme is een parel’ zegt rabbijn Evers: “Niemand die Rav Friedrich heeft ontmoet, zal hem ooit meer vergeten. Hij is de Ghandi van het Jodendom met zijn vredelievendheid, de rust en geinspireerde bedachtzaamheid, die hij puur door zijn aanwezigheid verspreidt. De liefde en integriteit, die deze man uitstraalt, zijn slechts de uiterlijke kenmerken van een diepe innerlijke beschaving, een ongekende liefde voor zijn medemensen, een enorme levenswijsheid, een brede blik, uitgebreide kennis en inzichtelijke ervaring door alles wat hij in zijn leven heeft meegemaakt”.

Meer dan honderd volgelingen van deze bijzonder inspirerende rabbijn waren samengekomen om rabbijn Jakob Friedrich (1922) te eren. Er werd ter zijner ere een prachtige hymne gezongen en rabbijn Evers hield het publiek zijn wijze lessen voor, die hij bij hem had geleerd, gerelateerd aan de betekenis van de sjofar:

Friedrich Evers www 2014“De Sjofar roept op tot tesjoewa, dat meestal vertaald wordt als inkeer. Fout! Tesjoewa betekent terugkeer, teruggroei naar de Oorsprong van alles, de oor­sprong in onszelf, ons echte zelf, het goede en G’ddelijke in de mens. En hierbij gaat het om respect, zorg en verantwoordelijkheid voor dit hoogste mensaspect. Ons dagelijkse ego moet hiervoor gevoe­lig worden gemaakt. Ons ‘gewone’ gevoel moet samensmelten met dat Hogere, en hiermee één worden. We moeten dat Hogere in onszelf durven aanvaarden, zoals het is, in zijn eigen integriteit. Behal­ve respect is hiervoor ook kennis van het Hogere in al zijn verschijningsvormen nodig.

Daarom herinnert de Sjofar ons ook aan de Tora-geving op de berg Sinaï. Daarbij was ‘het geluid van de Sjofar zeer sterk’. Religieuze groei behoeft leiding en Openbaring. Op eigen kracht alleen blijft het G’ddelijke onbereikbaar. De Tora slaat de brug.

De Sjofar-tonen worden in Ezechiël 33 vergeleken met de vermanende of opbeu­rende woorden van de profeten. Tora-kennis alleen is onvoldoende. Iedereen heeft een Rebbe, leraar of geestelijk leider nodig om verder te komen en zichzelf te ontgroeien”.

Moge G’d hem – samen met zijn familie – nog vele, gezonde jaren geven om zijn zegenrijke werk te mogen voortzetten! Sjana tova!

Reacties zijn gesloten.