Chanoeka feest van het licht en van Joodse zelfstandigheid

Chanoeka (“Inwijdingsfeest”) is het feest van het licht. In het donkerste deel van het jaar, steken we lichtjes aan. We herdenken de overwinning van het spirituele op het materiele: De Makkabeers streden tegen de bezetters met hun Griekse cultuur, maar vooral tegen de onderdrukking van de Joodse godsdienst, cultuur en traditie. Na een lange felle strijd werden de vreemde overheersers verdreven en de dagelijkse dienst in de tempel hervat. Voor het aansteken van de menora, de gouden kandelaar, was nog slechts een kruikje olie beschikbaar.

De traditie vertelt van het wonder dat dit kruikje voldoende bleek om acht dagen te branden, precies de tijd nodig om nieuwe olie te maken. De Makkabeers stelden duidelijke daden, gingen de strijd aan en overwonnen. Uiteindelijk ging het daarbij om de overwinning in de strijd om Joodse zelfstandigheid en de vrijheid om ons Jodendom te beleven zoals wij dat willen. Is dat niet ook het bruggetje naar de actualiteit?

Zoals vorige week al gemeld, zijn er in heel veel kehillot in het land wederom Chanoeka activiteiten gepland. Waarbij feesten georganiseerd worden en op diverse plekken een grote Chanoekia wordt aangestoken. Daarnaast zijn er nog een aantal bijzondere gebeurtenissen. Zo zal deze zondag de nieuwe sjoel van de kehilla Noord-Holland Noord West geinaugureerd worden. In Utrecht zal op de laatste avond Chanoeka, op 23 december a.s., de officiele opening plaatsvinden van het nieuwe studentenhuis Hillel huis Beth Sara.

Tot slot, is er bij de Joodse Gemeente Zeeland van 16 tot 21 december feest ter viering van het 20-jarig bestaan van de herbouwde synagoge in Middelburg. Dit zijn mijlpalen die aantonen dat Joods Nederland vol in beweging is en bouwt aan de toekomst. Reden te meer om vol trots en vertrouwen onze chanoekiot aan te steken en de lichtjes te laten schijnen!

Voor meer informatie over Chanoeka activiteiten verwijs ik u naar onze website en onze Facebookpagina.

Namens het NIK wens ik u en uw dierbaren een Chanoeka sameach, een feestelijk, vrolijk en trots Chanoeka.

Jonathan Soesman, v

oorzitter NIK

Reacties zijn gesloten.