NIK-bestuurder: wij konden weer zijn die wij waren en altijd willen zijn

Bij het openbaar aansteken van de chanoekia in Leeuwarden was namens de Permanente Commissie van het NIK, bestuurder Peter Luzac aanwezig. Hij sprak daarbij de aanwezigen toe.

Het licht dat we hier zoëven ontstoken hebben, laat de omringende wereld weten van het Chanoeka-wonder. Het wonder dat heel in het kort gaat om het kruikje olie dat – normaal gesproken goed voor één dag – het licht van de menora bij het beth ha-mikdasj acht dagen lang liet branden.

Zou dit alleen nu iets zijn om een goede twee duizend jaar later, nog steeds te vieren? Nee, eigenlijk vertelt chanoeka ons iets diepers. Terug in de tijd in 164 vdgj kon men de eredienst in het centrale heiligdom in Jeroesjalajiem weer herstellen.

Dit na jaren van verzet en strijd geleid door de Makkabeeën en gericht tegen het onderdrukken van onze Joodse identiteit door de gehelleniseerde, Syrische heersers. Het juk was na verzet en strijd afgeworpen.

Wij konden weer zijn die wij waren en altijd willen zijn!

De Tempel die eerder door de Syrische overheersers ontwijd was. werd in de maand kislew van het jaar 164 vdgj opnieuw in gebruik genomen. Ook pakte men meteen de draad van de traditie weer op door in deze maand van kislew nog even terug te grijpen op het laatste feest dat men niet hadden kunnen vieren nl. de acht dagen van soekot met simchat torah en men vierde deze acht dagen alsnog.

In die dagen van de Makkabeeën straalde het licht van het vuur van de onverzettelijke Joodse geest.

Nu, zonder heersers die onze identiteit willen onderdrukken, staat onze Joodse identiteit vanuit de omringende maatschappij ongemerkt elke dag evengoed toch onder druk.

Het vasthouden aan onze Joodse leer en traditie te midden van een maatschappij die daar vaak haaks op staat, vergt van elke Jehoede voor zichzelf en zijn gezin een beslissing.

Yes, daar ga ik voor, daar sta ik voor.

In een kehilla die best heel klein mag zijn, maar gedreven wordt door een aantal gezinnen die zo’n geest van vastberadenheid tonen, gebeurt dan vervolgens een klein wonder. Zij gaat als vanzelf een sterk Joods leven uitstralen dat net zo zichtbaar is voor de omringende wereld, als het licht dat we hier buiten zo trots ontstoken hebben.

Namens het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap wens ik uw kehilla die zo vele jaren Joodse aanwezigheid in Leeuwarden en omgeving vertegenwoordigt, nog vele jaren Chanoeka.

Reacties zijn gesloten.