Rotterdamse geloofsgemeenschappen tekenen manifest

Een breed scala aan geloofsgemeenschappen, waaronder de Joodse Gemeente, heeft gisteren een manifest getekend waarin wordt opgeroepen tot respect en tolerantie voor vrijheden als godsdienst en meningsuiting. Daarmee sluiten de vertegenwoordigers van de religies in Rotterdam aan op de uitingen van burgemeester Aboutaleb die pleit voor een wij-samenleving en voor respect voor de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van religie.
Namens de Joodse Gemeente Rotterdam ondertekende bestuursvoorzitter Leo Vromen het manifest.

De Rotterdamse gelovigen maken met het manifest duidelijk iedere vorm van haat als onacceptabel te beschouwen.

De leiders en vertegenwoordigers van de diverse religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Rotterdam spreken uit dat er in Rotterdam ruimte is voor iedere geloofsovertuiging en levensbeschouwing, dat zij elke vorm van geweld consequent afkeuren en dat zij actief stappen ondernemen om begrip en respect voor anders levenden te bevorderen binnen de eigen gemeenschappen.

In Rotterdam is geen ruimte voor verdeeldheid of angst. Met dit manifest spreken we uit dat iedere vorm van haat en uitsluiting volstrekt onacceptabel is in onze stad!

Voor het ondertekenen van het manifest spraken de leiders van de diverse gemeenschappen met elkaar over solidariteit, vrijheden, respect en veiligheid in Rotterdam.

Het manifest:

Als vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Rotterdam verklaren wij:
 ons solidair met elkaar. In deze multiculturele en multireligieuze stad is er ruimte voor een ieder en ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing. Wij roepen onze leden dan ook op en steunen hen om te bewaken dat er geen belemmeringen zijn om in onze stad naar eigen overtuiging (al dan niet religieus) het eigen leven in te richten;
 Dat de rechten van vrijheid van godsdienst en meningsuiting een groot goed zijn, die wij voor onszelf en voor anderen verdedigen. Wij staan er dan ook voor dat in de Rotterdamse samenleving wij met elkaar waken over deze grondrechten. Wij waarderen en respecteren een ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing en zullen actief ervoor zorgdragen dat een ieder individu de vrijheid heeft om zelf de levensovertuiging en levensinvulling te kiezen die hij of zij goed acht;
 Dat we vanuit het respect en de waardering voor elke individu elke vorm van geweld tegen (religieuze) instanties en personen consequent afkeuren;
 Dat wij actief stappen ondernemen om begrip en respect voor anders levenden te bevorderen onder leden van onze gemeenschappen. Op deze manier gaan we onbegrip en angst tussen burgers onderling tegen en versterken we de samenleving met onderling vertrouwen. Iedere vorm van haat en uitsluiting is in onze stad onacceptabel.

Reacties zijn gesloten.