Is het Pesach of feest van Matzes?

De Tora noemt het Pesach-feest Chag hamatsot, het feest van de matzes. Maar wij noemen het Pesach. Waarom is dit zo?

Rabbijn Raphael Evers, rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

God noemt Pesach het `matze-feest’ omdat Hij de Joden prijst, die bij de Exodus zonder enige zekerheid of proviand (behalve wat matzes) God de woestijn in volgden. Het Joodse volk prijst God omdat Hij bij de tiende plaag over de huizen van de Joden `heen stapte’ en de Joodse eerstgeborenen niet sloeg.

Maar er zijn ook andere verklaringen. Gedurende de veertig-jarige omzwerving door de woestijn is er maar een keer – in het eerste van de veertig jaar – door het volk een Pesach-offer gebracht. Daarom is de term Chag hamatsot, die God in de Tora gebruikt, minder confronterend voor ons omdat we nauwelijks enig Pesach-offer brachten na ons haastige vertrek uit Egypte.

Het kan ook zijn, dat wij met de term Pesach onszelf willen herinneren aan de glorie van weleer, toen de Tempel, het Beet hamikdasj in Jeruzalem nog bestond en wij zelf Pesach-offers brachten!

Hoe het ook zij, het gaat om onze liefde voor God en Gods liefde voor ons. In de Seider staat het getal vier centraal. Er zijn vier vragen, vier zonen en vier bekers. Verschillende verklaarders zien in het getal vier een verwijzing naar de vier Aartsmoeders Sara, Rivka, Racheel en Lea, die een voorbeeld vormden voor de ‘nasjiem tsidkaniot’ ‑ de vrome vrouwen uit Egypte. De Joodse vrouwen uit Egypte gaven de moed niet op en stelden alles in het werk om het besluit van Farao om het voortbestaan van het Joodse volk te frustreren ‑ teniet te doen. De mannen, zelfs de gedol hador ‑ de grootste leider uit die generatie ‑ Amram, de vader van Mosjé, zagen geen toekomst meer voor het Joodse volk. Daarom staan veel aspecten van de Seider in het teken van het getal vier.

Ook herinnert het getal vier aan de vier eigenschappen, waarin de Joden zich onderscheidden in Egypte. Ze veranderden hun kleding, taal en namen niet en gaven elkaar niet aan bij de Egyptische overheid.

Op een dieper niveau geschouwd staat het getal vier in de Kabbalistische leer van de ‘sefierot’ voor het begrip chessed ‑ liefde, de vierde sefiera (sfeer). Op Seideravond benadrukken wij de enorme chessed van Hasjeem. Toen de Joden bij de Schelfzee stonden, zeiden de Engelen tegen Hasjeem: “wat zijn de Joden beter dan de Egyptenaren? Beiden hebben afgoden gediend?”

Toch redde Hasjeem de Joden uit liefde voor Avraham, Jitschak en Ja’akov, de Aartsvaderen.

Ik wens U een chag sameach en een mooie seider!

Reacties zijn gesloten.