Rabbijn Evers ontmoet Joods-islamitische dialooggroep Shalom-Salaam in sjoel

Na de recente aanslagen en het groeiende antisemitisme en moslimhaat in Europa, voelen Joden en Moslims uit diverse Europese steden de noodzaak om samen op te trekken tegen deze vormen van racisme. Ze doen dat door vriendschap te sluiten en ontmoetingen en solidariteitsactiviteiten te organiseren. We zagen recent diverse initiatieven, zoals de Solidariteitsavond voor Parijs en de bloemenwandeling in Amsterdam, de menselijke ketens rond synagogen in Oslo en Kopenhagen en andere vredes- en solidariteitswandelingen in Brussel en Londen.

Van 22 tot 25 maart waren op uitnodiging van het Nederlandse Salaam-Shalom vriendschapsdelegaties van Moslims, Joden en Christenen uit Parijs, Brussel, London en Oslo in Amsterdam bij elkaar die bovengenoemde evenementen in hun stad hebben georganiseerd. Tijdens deze dagen wisselden de organisaties met ons ervaringen uit en werden plannen ontwikkeld voor een Europese Moslim-Joodse Solidariteitsdag.

De deelnemers hebben gesprekken gevoerd op de joodse middelbare school Maimonides en met scholieren van het Hervormd Lyceum West aan de Hemsterhuisstraat waar een groot deel van de leerlingen islamitisch is. De vriendschapsdelegaties werden door rabbijn R. Evers toegesproken in de synagoge Rav Aaron Schuster aan het Jacob Obrechtplein. Daaraan voorafgaand had het gezelschap tien duiven losgelaten als symbool van vrede en verdraagzaamheid.

Rabbijn Evers wethouder Kukenheim Synagoge Obrechtplein 2015Eron Wolf, voorzitter van de Joodse Gemeente Amsterdam, benadrukte het unieke karakter van deze bijeenkomst en gaf uiting aan onze goede wil om verder in gesprek te gaan met alle religies in deze van oudsher zo tolerante hoofdstad. Wethouder Simone Kukenheim (met ambtsketen, zie foto) toonde zich zeer verheugd dat juist Amsterdam met zijn verdraagzame traditie was uitgekozen als plaats van bijeenkomst.

Rabbijn R. Evers vergeleek onze religie met het reizende Heiligdom, dat 3327 jaar geleden in de Sinai-woestijn werd opgericht. Hij stelde de koheen als voorbeeld.

Een koheen (priester) kon in de tabernakel alleen dienst doen als hij niemand haatte en iedereen in openheid accepteerde.

De Franse rabbijn Sarphaty meldde dat in zijn land op één vrijdag/sjabbat veertig moskeeën en veertig synagogen een verbinding aangaan. Hij sprak de wens uit dat een dergelijke twinning ook in Nederland tot stand komt.

Reacties zijn gesloten.