Download de Kasjroetlijst app

De Kasjroetlijst is nu ook beschikbaar als app voor de smartphone. Zowel voor Android als in de App Store. In de lijst staan tal van producten die volgens de regels van het kosjer eten, geoorloofd zijn.

Het is voor het eerst dat de Nederlandse Kasjroetlijst als app kan worden gedownload. Het NIK heeft er voor gekozen niet een eigen app te ontwikkelen, maar medewerking te verlenen aan de app Is it Kosher. Voordeel hiervan is dat de eerste kinderziekten er – hopelijk – al uit zijn en als je in het buitenland bent kun je ook je Is it Kosher app gebruiken. Want Is it Kosher geeft informatie over levensmiddelen in meer dan twintig landen. Want deze app bevat ook lijsten met geoorloofde levensmiddelen uit allerlei andere landen waar in kan worden gezocht.
De app is een zoekmachine die producten op hun naam zoekt in de lijsten die door de smartphone-gebruiker zijn geselecteerd. Met de app hoopt het NIK het vinden van geoorloofde producten in reguliere winkels verder te vergemakkelijken.

De eerste
Al meer dan tien jaar geleden was het NIK de eerste die een pagina op zijn website inruimde met een overzicht van alle lijsten die er wereldwijd te vinden zijn. Deze steeds geactualiseerde lijst is nog steeds beschikbaar, maar voor de smartphone gebruiker is er nu ook de app Is it Kosher.

Toekomstgericht
Vorig jaar bestond het NIK tweehonderd jaar. NIK-secretaris Ruben Vis:

Het NIK gaat binnenkort zijn derde eeuw in. Met het oog op hoe de viering van ons 200-jarig bestaan gestalte te geven, is gezocht naar toekomstgerichte activiteiten. Dan is een nieuwe stap in de ICT-wereld, gericht op moderne dienstverlening aan het joodse publiek, voor de hand liggend. Op internet behoorde de Kasjroetlijst al tot een van onze meest geraadpleegde pagina’s.

Server
De architectuur van de app is gebaseerd op de client-server-sources structuur. Dit betekent dat de app-gebruiker bepaalde informatie verzoekt aan de server. Vervolgens verkrijgt de server de informatie van de leverancier van de lijst (in ons geval het NIK dus) en daarmee beantwoordt de server het verzoek van de app-gebruiker.

Ongeoorloofde herkomst
De Kasjroetlijst vermeldt in 33 categorieën voedingsmiddelen (van aardappelproducten tot vruchtenconserven) die joden volgens de religieuze spijswetten mogen eten. Die regels bepalen dat alleen vlees van bepaalde zoogdieren mag worden gegeten, daarnaast een beperkt aantal soorten vogels en vissen en dat voedsel waarin bloed, of zowel vlees als melk-ingrediënten voor komen, niet is toegestaan. Op grond van die regels worden de ingrediënten van levensmiddelen tegen het licht gehouden. Er wordt gegaan of het product grondstoffen bevat van ongeoorloofde herkomst. Deze levensmiddelen zijn beoordeeld door het Opperrabbinaat voor Nederland en zijn na goedkeuring opgenomen in de Kasjroetlijst.

 

Reacties zijn gesloten.