Rabbijn Evers over het belang van Kavvana: goede aandacht of intentionaliteit in sjoel

Een oude Nederlands-Joodse wens voor wie naar sjoel gaat of zich aan de tefila (het gebed) zet, luidt: goede aandacht. Het is de wens dat iemand met aandacht, kavvana, de gebeden uit zal spreken. Iemand goede aandacht wensen, duidt op het belang van kavvana.

In de Joodse wet wordt veel nadruk gelegd op intentionaliteit. Dit heet in het Hebreeuws: kavvana en betekent: bedoeling, bewustheid of totale gerichtheid, met volledige aandacht.

Dit gericht-zijn op het Hogere wordt ons bij de meest simpele handelingen ingeprent. Voor en na elke genieting moeten wij een dankzegging uitspreken. Zoals een beracha voor en na het eten. Door ons van jongs af aan bij te brengen, dat wij G’d moeten danken voor onze genietingen, leren we ook werkelijk te genieten van alle producten. De dankzeggingen zijn zeer specifiek, voor ieder product weer anders. Dit leert ons afstand en eerbied voor de wereld om ons heen.

Maar kavvana gaat veel verder. Bij iedere handeling of zelfs maar gedachte, moeten wij blijk geven van een verhoogd bewustzijn van onze relatie tot G’d.

De mens is een dynamisch wezen, die een aantal doelen in zijn leven probeert te bereiken. Eén van de belangrijkste doelen is contact met G’d en contact met het hogere. Omdat de mens daarop gericht is, heeft G’d hem de mogelijkheden gegeven om die hogere doelen ook te bereiken. Daarom is de mens verantwoordelijk voor al zijn daden.

Reacties zijn gesloten.