Medeleven en solidariteit met Frankrijk

In een zondag uitgebrachte verklaring spreekt het Centraal Joods Overleg, waarvan het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap lid is, zijn diepe medeleven uit met de slachtoffers van de moorden in Parijs afgelopen vrijdagavond 13 november en met hun nabestaanden. Tegelijkertijd wil het CJO uitdrukking geven aan zijn solidariteit met het Franse volk en de Franse staat.

In aansluiting op deze uitingen van medeleven en solidariteit bepleit het CJO het belang van ‘een onverbrekelijke band tussen alle mensen van goede wil ongeacht hun levensovertuiging en nationaliteit’. Want, aldus het CJO, dit is de enige manier waarop de mensheid zich werkelijk kan verdedigen tegen de wrede terreur op basis van extremistische religieuze en politieke overtuigingen.

“Alleen de wil om werkelijk mens te zijn en onder alle omstandigheden het leven te respecteren kan de basis vormen van deze coalitie der goedwillenden.

De aanhoudende onmenselijke wreedheden van de terroristen op vele plaatsen in de wereld  laten ons geen keus: Wij móeten de terreur bestrijden met alle middelen die ons ten dienste staan. En dat kunnen we alleen door standvastig en solidair te zijn met elkaar”.

De verklaring is overgebracht aan de Franse ambasadeur in Den Haag.

Ook in interreligieus verband van het Overleg Joden Christenen en Moslims (OJCM) is sympathie geuit aan de Franse ambassadeur. Bij de ambassade zijn bloemen gelegd. Ambassadeur Laurent Pic sprak met leden van het overleg. Het NIK participeert in het OJCM met onder meer de Raad van Kerken en het Contactorgaan Moslims.

Steeds opnieuw ervaren wij hoe perverse leiders verwarde jongeren misleiden om de naam van God te misbruiken. Wij, joden, christenen en moslims, wijzen deze orgie van haat af. We zijn intens verdrietig na de vele doden en gewonden in Parijs.

Reacties zijn gesloten.