Portugees-Israëlitische Gemeente verliest zijn voorzitter; Joods Nederland een trotse representant

De plotselinge dood van Uri Coronel laat de Portugees-Israëlitische Gemeente achter zonder zijn voorzitter. Joods Nederland heeft een trotse representant verloren. Uri Coronel stierf onverwacht nadat hij bij het sporten in de sportschool onwel was geworden.

UrimijnlevenUri Coronel (69) stamt uit een bijzonder oud Amsterdams Portugees-Joods geslacht. Op de begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel is zijn lichaam vandaag verenigd met voorouders waarvan hun teraardebestelling tot wel zo’n vierhonderd jaar teruggaat. Uri Coronel overleed op 18 juli 2016.

Uri Coronel was een geboren leider en zette zich naast zijn zakelijke activiteiten in het verzekeringsbedrijf waaraan ook zijn vader en later hij en zijn broer leiding gaven, in voor tal van joodse en niet-joodse organisaties en instellingen.

Zijn natuurlijk leiderschap combineerde hij met zakelijk inzicht, bestuurlijk talent en een vaderlijk oog voor de menselijke verhoudingen.

In niet-joodse kring was Uri Coronel onder meer bestuurder binnen de gehandicaptensport, voorzitter van de Amsterdamse afdeling van VNO-NCW en van dierentuin Artis. Bij het grote publiek kreeg hij bekendheid als bestuurslid commerciële zaken van Ajax die er voor zorgde dat de hoofdstedelijke trots verhuisde van stadion De Meer naar de onder zijn leiding gerealiseerde Amsterdam Arena, de nieuwe voetbaltempel op de rand van Amsterdam en Ouder Amstel waar Ajax zijn tweede succesperiode (nl. na de glorieuze begin jaren ’70-periode) zou beleven. Coronel was van kinds af aan hartstochtelijk supporter van de club. Als Ajax-bestuurder stelde hij belang in sportieve successen en richtte zich op commerciële resultaten. Ook trachtte hij als een van de weinige voetbalbestuurders vanuit zijn bestuursfunctie het racisme in de stadions aan te pakken.

Coronel trad in 2008 ten tweede male toe tot het bestuur van zijn geliefde club, ditmaal als voorzitter. Voordien was hem al de uitzonderlijke eer ten deel gevallen van het erelidmaatschap van Ajax. Een onderscheiding die hij deelde met clubiconen als Michels, Cruijff, Swart en Keizer en zijn medebestuurders van de succesvolle jaren ’90 Michael van Praag en Arie van Os.

In 2011 werd Coronel geëerd met de Frans Banning Cock-penning van de gemeente Amsterdam als uiting van waardering voor de vele bestuurlijke functies en inzet voor de belangen van de hoofdstad.

In Joodse kring
Coronel was in Joodse kring onder meer bestuurslid van Joods Bijzonder Onderwijs en Beth Shalom, waarbij hij voor beide organisaties eerst voorzitter was geweest van hun nieuwbouwcommissies voor respectievelijk een nieuwe school en een nieuw zorgcentrum voor ouderen. Ook was Coronel bestuurslid en voorzitter van het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Voor zijn lidmaatschap in het bestuur van De Joodse Invalide werd Coronel ingeschreven in het Gouden Boek van het Joods Nationaal Fonds.

Uit respect en uit verantwoordelijkheid
Lange tijd lag de vrijwillige bestuurlijke aandacht van Uri Coronel vooral bij het niet-religieuze gedeelte van de Nederlands (en vooral Amsterdams-) Joodse of op Israel gerichte activiteiten. Met het ongeveer een jaar geleden op zich nemen van de taak van voorzitter van het College van Parnassim (bestuur) van de Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam volgde hij zijn broer op die vanwege gezondheidsredenen deze functie moest neerleggen. Uit respect voor zijn broer en uit verantwoordelijkheid jegens de gemeenschap waaruit hij voortkwam liet hij zich tot deze positie beroepen. Een rol die hij nimmer had geambieerd ondanks dat zijn wortels en tradities natuurlijk in de Portugese Gemeente lagen.

In de voetsporen van zijn vader
Uri Coronel trad met het aanvaarden van deze bestuursfunctie in de voetsporen van zijn vader Ab Coronel. Net als zoon Uri was ook vader Ab Coronel lid van vele Joodse en/of op Israel gerichte besturen en voorzitter van het College van Parnassim van de Portugese Gemeente. Na lange tijd ziek te zijn geweest overleed Ab Coronel op 22 juni 1983 – 11 Tammoez 5743, op 67-jarige leeftijd. Uri Coronel overleed op 12 Tammoez van dit jaar op 69-jarige leeftijd.

Groot kaliber
De Permanente Commissie (bestuur) van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap betuigt haar medeleven met de familie en met onze broeders en zusters, vrienden en vriendinnen, binnen de Portugees-Israëlietische Gemeente. In Uri Coronel verliest Nederland een bestuurder van groot kaliber, Joods Nederland een hoogwaardige representant die onvermoeibaar bereid was zich voor de belangen van de Joodse gemeenschap in te zetten. De Portugees-Israëlietische Gemeente verliest haar energieke en eminente Rosh Hakahal, en vooral de familie moet het heengaan betreuren van haar pater familias, steun en toeverlaat voor de gehele Coronel-familie. Het zal het verdriet niet weg doen nemen maar moge de wetenschap dat de pijn van het heengaan van hun geliefde boegbeeld breed in joodse en niet-joodse kring wordt gedeeld de rouwende en treurende familie kracht schenken in deze buitengewoon bittere omstandigheden.

Ruben Vis

Reacties zijn gesloten.