Holocaust herdacht in Europees Parlement

Op woensdag 25 januari j.l. vond in Brussel de door het Europees Parlement, in samenwerking met het European Jewish Congress (EJC), georganiseerde International Holocaust Remembrance Day Ceremony plaats. 

De plechtigheid werd bijgewoond door diverse Europese leiders, nationale vertegenwoordigers van alle Europese Joodse gemeenschappen en diplomaten. Vanuit Nederland was de vice-voorzitter van het NIK, David Goudsmit aanwezig.

Voorafgaand aan de toespraak van Antonio Tajani, de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement, zong Shai Abramson, hoofdchazan van het IDF, het El Maleh Rachamim.

Verder volgden toespraken van Moshe Kantor, President van het EJC, Tony Blair, Beate Klarsfeld en werd de Medal of Tolerance uitgereikt aan Andrei Konchalovs, regisseur van de Holocaust-film Paradise. De ceremonie werd afgesloten met het Kaddisj gebed, uitgesproken door de opperrabbijn van Brussel.

European Parliament Holocaust Herdenking 2017

De dag voorafgaand aan de plechtigheid vond eveneens in Brussel het European Jewish Congress plaats. Aan dit congres namen de leiders van alle Joodse gemeenschappen van Europa deel. Tijdens het congres kwamen diverse thema’s zoals Brexit, antisemitisme en BDS, beveiliging en samenwerking uitvoerig aan orde. Tevens werd aan de hand van enkele projecten ervaring op het vlak van outreach, communicatie en onderwijs uitgewisseld en de mogelijkheid van verdere internationale samenwerking op deze thema’s besproken. Indrukwekkend waren de voorbeelden van kleine Joodse gemeenschappen zoals die van Noorwegen, Finland en Portugal die ondanks hun kleine omvang van soms enkele honderden leden, in staat bleken doorlopend een scala aan activiteiten en voorzieningen te ontplooien en bovendien in ledenaantal wisten te groeien.

Reacties zijn gesloten.