Joodse Gemeente Bussum viert Chanoeka met nieuw parochet

In de synagoge van Bussum is de tweede avond Chanoeka een parochet met drie bijbehorende dekkleden onthuld. De vier kleden zijn vervaardigd door kunstenares Jet Naftaniel-Joels. Het parochet is mede ter nagedachtenis van de in 2011 overleden Joop Leib, destijds bestuurslid van de Joodse Gemeente Bussum.

Opmerkelijk in het ontwerp van het parochet is dat de ramen naast het Aron Kodesj terugkomen in de randstroken van het parochet. Centraal op het parochet staat het gemeentewapen van Bussum, het schild met de vijf boekweitkorrels.

Voorzanger Amir Betsalel ging voor in het avondgebed en stak de Chanoeka-lichten aan. NIG-voorzitter Paul Joseph hield een toespraak. Na een muzikaal intermezzo hield opperrabbijn Jacobs een derasja over Chanoeka. Daarin legde hij een verbinding met de betreurde Joop Leib z.l. . Namens het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap was Ruben Vis aanwezig.

De twee zonen van Joop Leib onthulden het parochet en de drie dekkleden. Een van hen hield een korte toespraak. Daarin memoreerde hij met hoeveel plezier en toewijding hun vader in deze sjoel de diensten bezocht en hoe zij zelf er door de Joodse lessen en het geregelde sjoelbezoek gevormd zijn in hun Jodendom.

 

Reacties zijn gesloten.