Eerste sjoelgebouw Amstelveen blijft behouden

De voormalige synagoge aan de Randwijcklaan 13 in Amstelveen blijft behouden. Of het weer als synagoge gaat worden gebruikt is nog onzeker. In de gemeenteraad gingen volgens nieuwssite jonet stemmen op om er een museale bestemming aan te geven in plaats van levend Jodendom er een plek te geven.

Het houten gebouwtje hoeft geen plaats te maken voor een nieuwbouwvilla. Dat meldt de nieuwssite jonet op basis van een besluit van de gemeenteraad. Die wil dat het pand, dat dateert van begin jaren ’30, blijft behouden voor het nageslacht. Volgens de raad gaat het om een bijzonder gebouw met een ‘unieke cultuurhistorische’ waarde. Een motie van die strekking werd ingediend door het CDA en kon op een raadsmeerderheid rekenen. Met een beschermde status en een gemeentelijk budget van 1,1 miljoen euro voor het opknappen en beschermen van het pand, lijkt het voormalige sjoeltje gered. Het plan om op die lokatie er een woonvilla voor in de plaats te zetten is hiermee door de gemeenteraad doorkruisd.

Zes insprekers, voornamelijk buren, die zeiden het doodzonde te vinden als dit gebouw met deze geschiedenis er niet meer zou zijn, kregen bijval van verschillende raadsfracties, die besloten om de oude sjoel voor 1,1 miljoen euro op te knappen en voortaan te beschermen. Jonet bericht dat PvdA-raadslid Harry van den Bergh ervoor pleitte om het oude sjoeltje te geven aan het Joods Historisch Museum. Dit voorstel lijkt op ideeën die vanuit de buurt zijn geopperd om aan het gebouwtje een museale functie te geven. Dergelijke ideeën gaan eraan voorbij dat er belangstelling bestaat om de oorspronkelijke functie aan het gebouw terug te geven. Namelijk die van kleinschalige buurtsynagoge. Daarvoor heeft de Portugese Bendigamos concrete interesse. Het gebouw was oorspronkelijk als kerkje neergezet als voorloper voor een vaste protestantse kerk die in de wijk werd gebouwd. Nadien werd het gebouw tot in de oorlog voor synagoge en andere joodse doeleinden gebruikt. Als Bendigamos erin trekt herleeft de oorspronkelijke bestemming van het pand.

Het NIK publiceerde al negen jaar geleden er over dat het gebouw van de eerste sjoel van Amstelveen nog steeds overeind staat aan de Randwijcklaan. Toch was Randwijcklaan 13 voor de Amstelveense politiek onbekend. Raadslid Floor Gordon (D66) sprak van ‘een pareltje, dat wij tot voor kort niet kenden’ en pleitte ervoor om met een stofkam door de gemeente te gaan, op zoek naar meer van dit soort verborgen historische objecten. Hier konden de andere raadsleden zich in vinden.

Reacties zijn gesloten.