Amsterdam zegt JA! tegen Joodse gemeenschap. Politiek tekent Joods Akkoord

Vanavond, 6 maart, is in het Joods Cultureel Centrum het AMSTERDAM JOODS AKKOORD – JA! getekend. Lijsttrekkers en vertegenwoordigers van vrijwel alle partijen die op basis van de prognoses kans maken op raadslidmaatschap, hebben hun handtekening onder het akkoord gezet. Het is voor het eerst in Nederland en in Europa dat partijen voorafgaand aan de verkiezingen een akkoord sluiten over onderwerpen die van belang zijn voor de joodse gemeenschap.

In het AMSTERDAM JOODS AKKOORD – JA! spreken de partijen uit dat hun toekomstige politieke fracties zullen staan voor Amsterdam als stad die haar joodse geschiedenis koestert en die zich om haar joodse inwoners bekommert. Zodat joden zich veilig en thuis voelen in Amsterdam en zien dat de politiek strijdt tegen intolerantie, discriminatie en antisemitisme. Amsterdam staat op tegen antisemitisme. Zodat voor Joodse Amsterdammers duidelijk is: dit is ook jouw, ook jullie Amsterdam. Dat is het en dat blijft het. Dit betekent ook dat Amsterdam er werk van maakt als de Shoah niet in de klas behandeld wordt of kan worden.

Strijden tegen antisemitisme en tegen jegens joden gericht geweld

  • De ondertekenaars verklaren dat zij zich concreet en zichtbaar inzetten voor de veiligheid en ontplooiingsmogelijkheden van de joodse gemeenschap in Amsterdam.
  • Bij incidenten neemt het Amsterdamse stadsbestuur concrete en zichtbare actie.
  • Bij incidenten geeft Amsterdam een luid, duidelijk en voor iedereen waarneembaar weerwoord.
  • Amsterdam pakt door bij de helaas noodzakelijke beveiliging van haar Joodse inwoners, instellingen en ondernemingen.

Shoah-onderwijs, bestrijding antisemitisme in / via onderwijs

  • Amsterdam stimuleert dat er in het Amsterdamse onderwijs passende programma’s worden gemaakt en gebruikt om antisemitisme te bestrijden.
  • Iedere Amsterdamse schoolverlater behoort een bezoek te hebben gebracht aan een van de musea of plekken die het verhaal vertellen hoe bijna tien procent van de Amsterdammers in minder dan drie jaar tijd uit het hart van Amsterdam is weggerukt.
  • Amsterdam biedt ondersteuning aan scholen en docenten die belemmeringen ervaren bij het bespreken van de Shoah in de klas en biedt begeleiding aan docenten die met bespreking van dit onderwerp worstelen.
  • Wie zich in Amsterdam vestigt, krijgt de geschiedenis van joods Amsterdam te horen.

 

Reacties zijn gesloten.