De oproep van de sjofar, waartoe eigenlijk

De sjofar die we horen gedurende de maand Elloel en op de twee dagen van Rosj Hasjana, is er om ons op te roepen, wakker te roepen, ons te laten ontwaken. Slapen we dan? Hebben we zitten slapen gedurende het jaar. Ja, weldegelijk, en de sjofar van Rosj Hasjana komt ons uit onze sluimering opwekken.

Door: Ruben Vis

We hebben zitten slapen. We waren niet alert genoeg, niet assertief genoeg op momenten dat we hadden moeten opstaan. Op momenten dat we hadden moeten ingrijpen in ons eigen leven en in dat van anderen om ons heen.

Direct na het eerste sjofarblazen op Rosj Hasjana zeggen we Asjré ha’am jode’ee teroe’a – gelukkig het volk dat de alarmtoon begrijpt. Bij de serie sjofartonen in de Amida zeggen we na iedere keer dat op de sjofar is geblazen: Hajom harat olam – Vandaag is de wereld jarig.

Bekroning van de schepping van de wereld, is de schepping van de mens. Aan de mens is de opdracht om de wereld te heersen. In tegenstelling tot alles wat verder geschapen is, is het aan de mens om sturing en leiding te geven aan de wereld en in te grijpen. Dat laatste is waartoe de sjofar toon oproept. Grijp in, in je eigen leven. Maar ook: grijp in in het leven van de wereld.

Hajom harat olam, op Rosj Hasjana, de verjaardag van de wereld, roept de sjofar ons op om onze verantwoordelijkheid te nemen voor het leven van de wereld, van de aardbol en alles wat op deze aardbol leeft. We leven niet in een paradijselijk oord maar in een wereld die vol is van misstanden en gebreken. Wie de sjofartoon begrijpt, vat de handschoen op, en brengt voorspoed en geluk in het eigen leven, in het leven van het Joodse volk en in het leven van en op deze aardbol.

Sjana tova oemetoeka, een goed en zoet jaar gewenst, een jaar waarin we onze inzet vergroten om deze wereld een betere plaats te maken.

Reacties zijn gesloten.