NIK mede-ondertekenaar Jemen-brandbrief

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap is een van de ondertekenaars van een brandbrief aan premier Rutte over de hongersnood in Jemen. De hongersnood wordt veroorzaakt door de al jaren durende gewapende strijd om de macht in het Arabische land.

De NOS schrijft er over: Leiders en vertegenwoordigers van verschillende religieuze stromingen en organisaties roepen premier Rutte op om iets te doen aan de burgeroorlog in Jemen. Ze richten zich tot de premier met “een hartstochtelijke bede om met alle kracht leiderschap te blijven tonen”.

“Het gevoel van machteloosheid dat ons dreigt te bevangen moet doorbroken worden”, schrijven bestuurders van onder meer de Raad van Kerken, het Israëlitisch Kerkgenootschap, het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Boeddhistische Unie, de Hindoeraad en het Humanistisch Verbond.

De brandbriefschrijvers willen dat de regering de strijdende partijen in Jemen oproept zo snel mogelijk een staakt-het-vuren overeen te komen. Ook willen ze dat “het creëren van hongersnood als oorlogswapen wordt gestopt” en dat er een “veilige humanitaire corridor wordt gecreëerd voor de toevoer van voedsel en medicijnen naar de hongerende Jemenitische bevolking”, zoals in VN-resolutie 2417 (2018) staat.

De brief van meer dan dertig vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke genootschappen en organisaties besluit met: Het gevoel van machteloosheid dat ons dreigt te bevangen, moet doorbroken worden. Al het mogelijke moet worden gedaan om het lijden van de burgerbevolking van Jemen te stoppen en in hun noden te voorzien. Mogen wij kracht aan elkaar ontlenen en moge de bron val alle leven onze inspanningen zegenen.

 

Reacties zijn gesloten.