NIK uit bezorgdheid over enorme toename antisemitische incidenten Frankrijk

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner heeft bekend gemaakt dat de melding van antisemitische incidenten in 2018 met 74 procent is toegenomen. Jodenhaat in de Franse republiek is daarmee tot een nieuw verontrustend hoogtepunt gestegen. Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft haar bezorgdheid hierover naar voren gebracht bij de Franse ambassadeur in Den Haag en de Nederlandse ambassadeur in Parijs.

In een reactie op de bekendmaking van deze groei aan antisemitische uitingen en gedragingen zegt CRIF-voorzitter Francis Kalifat: “De toename van het antisemitisme vormt een bedreiging voor de Joden. Daarnaast is antisemitisme een signaal van de democratische verzwakking van ons land.” De voorzitter van de Frans-Joodse koepelorganisatie wijst erop dat Frankrijk aan de vooravond staat van de jaartijd van Ilan Halimi die in 2006 werd ontvoerd, gemarteld en gedood vanwege zijn Joods-zijn. Kalifat: “Ik hoop dat deze schrikbarende cijfers leiden tot een welkom gevoel van de Franse samenleving; verbreek de muur van onverschilligheid rond antisemitisme.”

In de laatste dagen alleen al is er sprake geweest van ontwijding van portretten van Simone Veil met swastika’s, een parkje ter nagedachtenis aan Ilan Halimi werd gevandaliseerd en op winkelramen in Parijs werden stickers met het woord Juden aangetroffen.

Het NIK gaf naar aanleiding van de bekendmaking van deze enorme procentuele groei in antisemitische incidenten, aan de Nederlandse ambassadeur in Parijs en de Franse ambassadeur in Den Haag uiting aan haar ‘gevoelens van grote bezorgdheid omtrent de joodse bevolking in Frankrijk’.
Het NIK, bij monde van voorzitter David Goudsmit en alg. secretaris Ruben Vis vroegen de beide ambassadeurs: “Waar drijft Frankrijk naar toe af, wat voor toekomst ziet Frankrijk voor haar joodse bevolking, de grootste joodse gemeenschap van Europa? Kan nog gesproken worden van vrijheid waar het de joodse bevolking betreft, kan nog gesproken worden van gelijkheid van de joodse bevolkingsgroep ten opzichte van de rest van de Franse bevolking waar het betreft het ongestoord en zonder vrees kunnen uitoefenen van hun joodse religie en het beleven van hun joodse identiteit. Waar is de broederschap als het gaat om de joodse bevolking, waar is de rest van Frankrijk op het moment dat het burgerschap van de leden van één bevolkingsgroep zo ernstig, zo structureel, zo fundamenteel en al zo lang op de proef wordt gesteld?”

De Nederlandse ambassadeur in Parijs is door het NIK gevraagd bij de Franse regering op meer maatregelen aan te dringen, en op een betere, effectievere aanpak van het antisemitisme in Frankrijk.

CRIF wijst er op dat in de statistieken geen handelingen zijn opgenomen die niet tot een klacht hebben geleid, of antisemitische publicaties op internet. Daarom weerspiegelen ze slechts ten dele de realiteit van het “alledaagse antisemitisme” waarmee de Franse Joden worden geconfronteerd. CRIF maakt zich zorgen over het geweld van antisemitisme op sociale netwerken, wat bijdraagt ​​aan het wortel schieten van antisemitisme en van zgn. complottheorieën  in de hoofden van jongeren.

De enorme procentuele groei van het antisemitisme doet CRIF concluderen dat algemeen beleid voor de bestrijding van haat helaas niet effectief is als het om haat tegen joden gaat. Daarom bepleit de joodse organisatie dat er gerichte antwoorden worden gegeven specifiek op elk vorm van haat waardoor de Franse maatschappij uiteen wordt gescheurd.

Reacties zijn gesloten.