Minister ontvangt bruggenbouwersbrief in synagoge Enschede

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft een brief in ontvangst genomen van het Team Bruggenbouwen Enschede. De overhandiging van de brief vond plaats in de synagoge van Enschede. De Joodse Gemeente Twente trad als gastheer op. Het Team Bruggenbouwen Enschede wil de toenemende polarisering in de samenleving die zich onder andere uit in vormen van belediging en discriminatie bestrijden. Aan de minister gaf het Team Bruggenbouwen de boodschap mee dat daar ten onrechte niet of onvoldoende op wordt vervolgd.

“Wij vragen u met nadruk om meer toe te zien op handhaving van de strafwetgeving om mensen en groepen die voortdurend de grenzen van het betamelijke opzoeken en er overheen gaan, duidelijk te maken dat hun gedrag niet getolereerd kan worden,” schrijft het Team Bruggenbouwen in de brief die aan de minister werd overhandigd.

Het Team Bruggenbouwen schreef voorts in de brief aan minister Grapperhaus: “In Nederland kennen we het recht een eigen godsdienst te belijden, het recht om een eigen mening te uiten, verenigingen op te richten en te demonstreren. Dit beschouwen wij als een groot goed, wat we moeten koesteren. In Nederland zien we dat door toenemende polarisatie de acceptatie van verschillen steeds meer onder druk komt te staan. Hierbij menen sommige mensen zich vrijheden te kunnen veroorloven, die beledigend en bedreigend zijn voor mensen die in vrijheid hun geloof willen belijden en voor hun mening willen uitkomen. Extremistische groeperingen grijpen naar steeds hardere middelen om van hun intolerantie blijk te geven.”

Grapperhaus reageerde met de conclusie dat we het met ons allen te veel op z’n beloop hebben gelaten. “Maar des te groter is de noodzaak om te kijken hoe we deze ontwikkeling weer enigszins terug kunnen draaien. Want polarisatie leidt ook tot onveiligheid.”

Voorzitter Frank Overweg van de Joodse Gemeente Twente, en van daaruit lid van het Team Bruggenbouwen in Enschede, gaf in zijn welkomstwoord aan dat joden en moslims steeds vaker met de vraag worden geconfronteerd of er ook voor hen nog wel plek is in deze samenleving of dat die er alleen maar is als zij afstand doen van hun religieuze praktijken. Overweg noemde de steeds weer terugkerende discussies over het slachten volgens religieuze riten als voorbeeld. Ook de eenzijdige kritiek op de staat Israël noemt Frank Overweg als een toenemend probleem.

Tijdens de bezichtiging van wat wordt genoemd (en niet ten onrechte!) ‘de mooiste synagoge van Nederland’ bood Grapperhaus spontaan aan om te komen spreken tijdens de herdenking bij het Mauthausenmonument voor de sjoel, op 12 september dit jaar.

Reacties zijn gesloten.