Neutraal, dus niet seculier, eerste exemplaar voor hoge VN-functionaris

NIK-secretaris Ruben Vis heeft aan dr. Ahmed Shaheed het eerste exemplaar aangeboden van zijn essay over de neutraliteit van de staat ten opzichte van religie. Shaheed is de speciale hoge rapporteur van de Verenigde Naties voor vrijheid van religie.

Shaheed ontving het stuk in Rotterdam waar hij een ontmoeting had met rabbijn Vorst, het bestuur en een aantal leden van de Joodse Gemeente. Shaheed liet zich er informeren over de ervaringen van zijn gesprekspartners over het vrij kunnen beleven van het Jodendom. Ook Ruben Vis nam aan het gesprek deel. Hij besprak er de strekking van zijn essay dat als titel heeft Neutral and therefore not secular (neutraal en dus niet seculier), the practical importance of freedom of religion for the Jewish community. De NIK-secretaris betoogt daarin dat de staat niet seculier is, ook niet in een inmiddels seculariserende samenleving, maar dat de staat een neutrale positie heeft ten opzichte van religie en waarom deze neutrale positie juist voor het Jodendom zo essentieel is.

Reacties zijn gesloten.