Douze points voor het Sjoelfestival in Amersfoort

In Amersfoort is er iedere week op sjabbat sjoeldienst, en … ook op vrijdagavond. Jongstleden sjabbat heeft de Joodse Gemeente Amersfoort een bijzondere sjoeldienst meegemaakt. De volledige dienst is gedaan door een vijftal jongens. Deze jongens komen wekelijks naar sjoel en leveren een zeer belangrijke bijdrage aan het minjan. Deze sjabbat hebben zij de hele dienst overgenomen. Beginnend bij mincha vrijdagmiddag en kabbalat sjabbat. Sjabbat overdag hebben twee jongens de taken van de gabbai overgenomen, die zelfs zijn gabbai-plaats in sjoel er voor had afgestaan. De jongens hebben voorgedawwend en ze hebben de verschillende stukjes van het lajenen onderling verdeeld. Het was ook de bar-mitswa parasja van één van de vaste sjoelgangers en hij heeft zijn stukjes gelajend.

Een van de jongens heeft kiddoesj gemaakt na afloop van de dienst en zelf ook een droosje gehouden. Rabbijn Evers heeft ze daarna toegesproken. “Ik heb gezegd dat Amersfoort trots mag zijn op zijn sjoelfestival en dat ze allemaal douze points verdiend hebben.”

Reacties zijn gesloten.