De sjoel een veilige plek

Het NIK heeft zich in het kader van het voorkomen en afhandelen van grensoverschrijdend gedrag, zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik, aangesloten bij de kerken van Nederland die in preventie en aanpak ervan al vrij ver zijn gevorderd. Hierover werd op 24 mei een uitwisselingsconferentie “De kerk, een veilige plek” gehouden, waaraan meer dan dertig kerkgenootschappen deelnamen, waaronder het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Ruben Vis heeft, namens het NIK, het document ondertekend dat in 2014 op initiatief van de christelijke kerken is opgesteld en in de loop der jaren ondertekend is door alle kerkgenootschappen in Nederland. In die tekst staat: “De kerk behoort een veilige plek te zijn waar iedereen, jong en oud, zich veilig voelt.”

Door ondertekening van dit document onderschrijft het NIK het belang van een voor ieder veilig kerkgenootschappelijk(e) gebouw of activiteit. Tegelijkertijd realiseert het NIK zich dat deze veiligheid breder is dan alleen binnen de muren van de synagoge en ook van toepassing hoort te zijn op bijvoorbeeld jeugd-, jongeren- en sportverenigingen, en ander Joodse activiteiten.

In dat kader heeft het (voorgaande) bestuur van het NIK besloten een project op te starten om grensoverschrijdend gedrag zo breed mogelijk bespreekbaar te maken en te reguleren voor het onverhoopte geval er sprake zou zijn van grensoverschrijdend gedrag.

Met hulp van een externe deskundige en door aansluiting te zoeken bij bovengenoemde kerkelijke instanties is een concept protocol opgesteld dat momenteel klaar ligt om binnen Joods Nederland van commentaar te worden voorzien en te worden aangepast. Vanuit het nieuwe NIK bestuur is besloten eerst nog te onderzoeken of een breder draagvlak binnen Joods Nederland tot de mogelijkheden behoort.

Reacties zijn gesloten.