Protestantse en Katholieke kerken: antisemitisme is ontoelaatbaar

De twee grootste christelijke kerkgenootschappen in Nederland hebben zich uitgesproken tegen antisemitisme. De Rooms-Katholieke Kerk (RKK) en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) hebben een gezamenlijke verklaring uitgebracht waarin zij zich keren tegen het toenemend antisemitisme in Nederland.
Het komt zelden voor dat de twee grote kerkgenootschappen de handen zo, met het uitbrengen van een gezamenlijke verklaring over een bepaald thema, ineen slaan.

De protestanten en katholieken zeggen „grote zorg” te koesteren over het ‘sterker wordend antisemitisme’. Zij zijn bezorgd dat er ‘een onveilig klimaat kan ontstaan voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Dat is ontoelaatbaar’. De kerken roepen de overheid en de samenleving op om alles te doen wat in hun vermogen ligt om antisemitisme te bestrijden.

De oproep van de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk sluit aan bij een gevoel van urgentie in de politiek over dit onderwerp. Voor de bestrijding van antisemitisme zal de regering meer middelen beschikbaar stellen. Met de vermelding in de slotzin van hun verklaring dat zij bereid zijn ‘tot nader overleg en verdere samenwerking’ lijken de twee kerkgenootschappen ook nadrukkelijk tot uiting te willen brengen partners te willen zijn in de plannen van het kabinet om antisemitisme te bestrijden.

De opmerking in de verklaring dat voor de kerken ‘het blijvende gesprek met de Joodse gemeenschap in Nederland van groot belang’ is, heeft een theologische connotatie die voor de PKN is terug te vinden in het Kerkorde-artikel waarin ‘de onlosmakelijke band met Israel’ is vastgelegd. Voor de RKK is de Nostra Aetate-verklaring van het Tweede Vaticaanse Concilie waarin de relatie met het Jodendom wordt omschreven, de grondslag waarop deze passage in de antisemitisme-verklaring teruggrijpt.

Met grote zorg zien zowel de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland als de Protestantse Kerk in Nederland dat het antisemitisme sterker wordt. Telkens zijn er incidenten die ertoe leiden dat een onveilig klimaat kan ontstaan voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Dat is ontoelaatbaar. Voor de kerken is het blijvende gesprek met de Joodse gemeenschap in Nederland van groot belang.
We rekenen het ook tot onze verantwoordelijkheid er alles aan te doen om antisemitisme in de hele samenleving tegen te gaan en om initiatieven te ondersteunen die daar een dam tegen opwerpen. Hierbij roepen wij de overheid alsook de gehele samenleving op om alles te doen wat in haar vermogen ligt om antisemitisme te bestrijden. Wij zijn als kerken vanzelfsprekend bereid tot nader overleg en verdere samenwerking.

Reacties zijn gesloten.