Open middag Joodse begraafplaats trekt honderden belangstellenden

Op de open middag van de Joodse begraafplaats in Woerden zijn honderden belangstellenden afgekomen. De Joodse begraafplaats in de oude binnenstad van Woerden dateert van de negentiende eeuw en wordt tegenwoordig omgeven door het Westdampark.
De gemeente Woerden besloot het Westdampark op te knappen en het NIK nam deel aan de planmatige aanpak, met als resultaat de feestelijke heropening van het park deze week.

In het kader van de afronding van de renovatie van het park en de aanpak van de aanpalende historische Joodse begraafplaats was de laatste een middag lang toegankelijk. In de ruim vier uur dat de begraafplaats open was voor bezoek hebben naar schatting ruim 250 mensen van 0 tot ca. 90 jaar de begraafplaats bezocht.
Eduard Huisman, consul-beheerder van de Joodse begraafplaatsen van het NIK die het initiatief nam voor de openstelling: “Het was een genoegen om aan de belangstellenden zaken te vertellen over Joods begraven, onderscheid tussen Jiddisch en Ivriet, Sefardisch en Asjkenazisch, stenen en houten matsewot en bronnen en kenmerken van Joodse familienamen alsmede ornamenten op de grafstenen.
De roep om de begraafplaats vaker open te stellen werd geregeld gehoord.
Zeker door ondersteuning van lokale vrijwilliger Jan Stouthart, die onder andere voor keppels had gezorgd, kon het geheel met een goed gevoel worden afgesloten.”
NIK en gemeente Woerden gaan binnenkort verder in gesprek om de Joodse begraafplaats als levend monument in Woerden op de kaart te zetten.

Reacties zijn gesloten.