Waarom de meeste Garden Gourmet-producten niet meer op de Kasjroetlijst staan

Het Opperrabbinaat voor Nederland bracht deze week ter kennis van het publiek dat nog maar een klein deel van de Garden Gourmet vleesvervangers geoorloofd is. Vooral voor diegenen die geen regulier vlees eten en daarvoor in de plaats vleesvervangers eten, is dit vervelend.

Garden Gourmet produceert in Israël en in Tsjechië. De meeste producten voor de Nederlandse markt vervaardigt Garden Gourmet in Tsjechië. In de fabriek in Tsjechië wordt op een zodanige manier geproduceerd dat de tot nu toe geoorloofde producten helaas niet meer geoorloofd kunnen worden. Van deze fabriek kan niet worden vastgesteld dat er een voldoende scheiding is tussen geoorloofde en ongeoorloofde producten. Dit geldt niet voor vier Garden Gourmet producten die in Israel worden vervaardigd en naar Nederland worden geëxporteerd.

Terwijl in de supermarkten er vegetarische vleesvervangers te koop zijn, zijn deze dus (nog) niet als geoorloofd opgenomen in de Kasjroetlijst. Doen we er dan niets aan? Zeker wel! Het Opperrabbinaat is al meerdere jaren bezig om het aanbod van vegetarische vleesvervangers op de Kasjroetlijst toe te laten nemen. Dit blijkt lastiger dan je op het eerste gezicht zou denken. De criteria voor kosjer zijn anders en gecompliceerder dan voor het bepalen of een voedingsmiddel geschikt is voor veganisten/vegetariërs. In het onderzoek van voedingsmiddelen is gebleken dat het voorkomt dat producten die als vegetarisch of veganistisch worden gekwalificeerd, op een zodanige manier worden vervaardigd dat de scheiding met voor ons niet-geoorloofde producties niet voldoende is gewaarborgd om het product op te nemen in de Kasjroetlijst, of dat er onvoldoende duidelijkheid is, bijvoorbeeld omdat de producent deze informatie niet verstrekt of kan verstrekken, dat er sprake is van een zodanige scheiding in het productieproces.
Het Opperrabbinaat betreurt dit enorm en blijft zijn best doen om alternatieven te vinden.

De Kasjroetlijst is er voor het brede publiek dat reguliere producten wil kunnen kopen die tevens volgens de Kasjroetlijst geoorloofd zijn. We zijn er trots op dat de Kasjroetlijst de laatste jaren enorm is uitgebreid. Jaar op jaar kunnen we melden dat er weer honderden producten aan zijn toegevoegd. Net zo goed komt het voor dat producten niet langer geoorloofd zijn. Dit is de consequentie van Kasjroet in combinatie met de verandering van productieprocessen en ingrediënten of de verplaatsing van producties naar andere landen, en in verband met de beschikbaarheid voor het Opperrabbinaat van informatie over productie en ingrediënten.
Ieder jaar wordt geprobeerd om met trends mee te gaan. In de Kasjroetlijst 5779 (de huidige Kasjroetlijst dus) is het accent gelegd op producten uit de wereldkeuken, zoals sushi-producten en Mexicaanse producten. Steeds meer mensen eten exotische producten, en daarin is de Kasjroetlijst mee gegaan. Bij het maken van de Kasjroetlijst 5780 gaat de aandacht uit naar … vegetarisme en veganisme, waaronder koemelkvervangers.
Enkele jaren geleden is voor het eerst de mogelijkheid ontstaan om producten van Albert Heijn huismerken op te nemen omdat er informatie beschikbaar kwam over de herkomst en productie van deze huismerkproducten. Opname van huismerken is een welkome aanvulling met het oog op de beperkte bestedingsruimte die natuurlijk ook geldt voor kosjer-houdende huishoudens. Ook daar hebben we oog voor. In de nieuwe Kasjroetlijst hopen we van een andere supermarktketen een aantal huismerkproducten op te nemen. Het Opperrabbinaat is hiervoor in sterke mate afhankelijk van de bereidheid en toegankelijkheid van de supermarktketens, net zoals het geval is voor de producenten van A-merken. Net als bij vegetarisme en veganisme, geldt voor de informatie over huismerken dat de vragen van het Opperrabbinaat verder kunnen gaan dan de informatie die de supermarktketen heeft.

Reacties zijn gesloten.