Slachtoffers NS transporten kunnen vanaf maandag 5 augustus aanvraag indienen

Van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020 kunnen belanghebbenden of hun direct nabestaanden een aanvraag indienen in het kader van de individuele tegemoetkoming voor de slachtoffers van NS-transporten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De link naar de mogelijkheid tot aanvragen komt op maandag 5 augustus HIER beschikbaar.

In Rotterdam werden de Joden vastgehouden in Loods 24 in het toenmalige havengebied. Het terrein van de loods stond in verbinding met het Goederenemplacement Feijenoord waarvandaan de treinen richting Westerbork reden. Foto: Ben van Wevering, 1988

De Nederlandse Spoorwegen heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de bezetter treinen gereden. De NS beschouwt dit als “een zwarte bladzijde in de geschiedenis van NS”. Eind november 2018 hebben de heer Salo Muller, overlevende van de Holocaust, en president-directeur Rogier van Boxtel van NS gezamenlijk besloten een commissie in te stellen om zich te buigen over de vraag op welke wijze een individuele tegemoetkoming kan worden vormgegeven aan overlevenden en directe nabestaanden van diegenen die door de NS zijn vervoerd met het oogmerk om naar concentratie- of vernietigingskampen te worden getransporteerd. Uitkomst hiervan is onder meer de regeling die nu wordt opengesteld.

De aanvragen worden behandeld door een onafhankelijke commissie die NS heeft geadviseerd. Alle informatie is te vinden via www.commissietegemoetkomingns.nl. De toekenning van een tegemoetkoming vindt plaats op basis van en onder de voorwaarden van het Uitkeringsreglement Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS.  De commissie heeft een toelichting op de procedure ontwikkeld aan de hand van voorbeelden.

Een aanvraag indienen kan digitaal. De portal is vanaf maandag 5 augustus via de website te bereiken. Voor mensen die problemen ervaren bij een aanvraag of vragen hebben, is er hulp beschikbaar. Deze hulp wordt verzorgd door Joods Maatschappelijk Werk (JMW) en door Stichting Pelita.

Naast deze regeling heeft de NS besloten zich ook in te zetten voor “collectief eren, leren en herdenken”.

Reacties zijn gesloten.