Wegen naar elkaar weten vinden, om elkaar beter leren te verstaan

Ter gelegenheid van Rosj Hasjana stuurt de Protestantse Kerk in Nederland haar hartelijke nieuwjaarswensen aan de Joodse gemeenschap. In een brief aan het NIK schrijven de Protestantse Kerk-leiders: “Wij hopen dat u een gelukkig en vredig nieuwjaar tegemoet kunt zien en wensen u alle goeds toe. Sjana tova!”

In hun brief geven zij er uiting van zich verbonden te voelen met de Joodse gemeenschap in Nederland. Zij noemen onder meer de regelmatige contacten die er in het afgelopen jaar met elkaar zijn geweest, en dat er samen met de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een gezamenlijke verklaring tegen antisemitisme is uitgebracht. Daarin staat o.a. : “Voor de kerken is het blijvende gesprek met de Joodse gemeenschap in Nederland van groot belang. We rekenen het ook tot onze verantwoordelijkheid er alles aan te doen om antisemitisme in de hele samenleving tegen te gaan en om initiatieven te ondersteunen die daar een dam tegen opwerpen.”

De dominees De Reuver, Goedendorp en Klootwijk besluiten hun brief met: “Het is onze wens dat wij ook in het nieuwe jaar wegen naar elkaar weten te vinden, zodat wij elkaar steeds beter leren verstaan om samen de samenleving waarin wij gesteld zijn te kunnen dienen. Sjalom en alle goeds.”

Reacties zijn gesloten.