Centrale Commissie voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen

De Centrale Commissie is op zondag 10 november voor de eerste keer sinds zijn nieuwe samenstelling bijeen geweest. De vergadering in het Joods Cultureel Centrum in Amsterdam verliep in een constructieve sfeer. De jaarrekening over 2018 leverde nauwelijks discussie op en dat gold ook voor het voorstel om de Joodse Gemeente Noord-Holland noordwest af te splitsen van het ressort Mediene.

Noord-Holland noordwest is een sterk groeiende Joodse Gemeente die qua ledental vergelijkbaar is met de Joodse Gemeente Den Haag of Rotterdam. Het gebied loopt van Texel tot en met de Haarlemmermeer. Om zich verder te kunnen ontwikkelen wil Noord-Holland noordwest een eigen ressort worden, net als Rotterdam is. Het verzoek van Noord-Holland noordwest werd in de vergadering besproken en kon op instemming rekenen.

De Permanente Commissie zal voor de volgende CC-vergadering een formeel voorstel doen om Noord-Holland noordwest de door haar verlangde ressortale zelfstandigheid te geven. Dit betekent dat Noord-Holland noordwest ook deel kan gaan nemen aan de CC-vergaderingen.

PC-voorzitter Joop Elzas informeerde de  vergadering over de activiteiten die het bestuur sinds haar aantreden in maart van dit jaar had ondernomen. Daartoe behoren ook de gesprekken met ressort Mediene teneinde tot een vergelijk te komen.

De aankondiging van de minister van Cultuur om 2,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor Joodse begraafplaatsen werd toegelicht door Spencer van Ravenswade en alg. secretaris Ruben Vis.

De afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, op basis waarvan de minister heeft vastgesteld dat er extra zorg nodig is voor verweesde begraafplaatsen. Het is voor het eerst dat de overheid specifiek voor Joodse begraafplaatsen in de buidel tast.

De Centrale Commissie nam geruime tijd om de problematiek met betrekking tot het Curatorium van het Seminarium te behandelen. Het Seminarium is het opleidingsinstituut van het NIK en wordt bestuurd door het Curatorium. De Centrale Commissie houdt toezicht op het Curatorium. De uitkomst van de behandeling van dit agendapunt is dat het Curatorium uiterlijk aan het einde van dit jaar volledig inzicht geeft op een aantal essentiële onderwerpen.

Reacties zijn gesloten.