Joodse graven beklad in Dordrecht

“Een aanval op de doden is een aanval op menselijke waardigheid.”

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en de Joodse Gemeente Rotterdam zijn verontwaardigd over de ontheiliging van de Joodse begraafplaats in Dordrecht die is gepleegd op zaterdagmiddag 1 februari 2020. Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap is eigenaar van de Joodse begraafplaats in Dordrecht. De Joodse Gemeente Rotterdam is gebruiker van de begraafplaats.

Het blijkt dat er twee graven ernstig werden beklad met antisemitische leuzen. Dit laat zien dat het niet om ‘zomaar grafschennis’ gaat maar hoe vastberaden de daders met haat tegen de joodse gemeenschap hebben gehandeld.

Aanval op de menselijke waardigheid
Het aanvallen van de doden is de gemeenste van menselijke laagheid. Er is door ons aangifte gedaan van vernieling en van belediging van een bevolkingsgroep op grond van afkomst en geloof. Wij  verwachten dat de daders snel worden opgespoord en worden gestraft. Een aanval op de doden is een aanval op het geheugen, op  respect en op menselijke waardigheid. Dit gedrag heeft geen plaats in onze samenleving. Onze inzet is steeds om vreedzaam te leven naast al onze burgers, en wij stellen met kracht deze aanval op onze maatschappelijke waarden aan de kaak.

De burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, heeft per twitter gereageerd. Hij noemt het ‘wanstaltig gedrag’ en vraagt het publiek de politie te helpen ‘om de daders van deze lage actie op te sporen’.

Afschuw en bezorgdheid
Het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) heeft in een verklaring afschuw en bezorgdheid uitgesproken “Met afschuw en bezorgdheid hebben we kennisgenomen van het bekladden van twee graven op de joodse begraafplaats in de Dordrecht. Deze schending  van de grafrust gebeurde nota bene in een periode dat overal de Holocaust herdacht wordt en wij ons voorbereiden op 75 jaar vrijheid. Daarnaast is dit niet alleen een belediging van de joodse bevolkingsgroep maar ook van de politie, omdat de afkorting ACAB (al cops are bastards) op beide graven was geklad. Samen met het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap rekenen wij er op wij dat de daders snel worden opgespoord en gestraft.” 

Reacties zijn gesloten.