MORGEN = WOENSDAG VASTENDAG IN VERBAND MET DE CORONA EPIDEMIE

Morgen, woensdag, de dag voor Rosj Chodesj Nisan, is door de Israëlische opperrabbijn David Lau uitgeroepen tot een nationale vastendag: “iedereen die in staat is om te vasten en geen gezondheidsproblemen heeft, moet minstens een halve dag (proberen te) vasten en davvenen (bidden) dat de corona-epidemie ophoudt. Kan men niet vasten, neem je dan een Ta’aniet diboer op je, een dag waarop men zich onthoudt van onnodig praten”.

Opperrabbijn Raphael Evers

Rav Lau: “In deze situatie ervaart iedereen het gevoel dat het verderf door de wereld waart en vernietigende krachten over ons zijn losgelaten. Laat ieder van ons zijn levensstijl analyseren en proberen er aan te werken zijn gedrag te verbeteren, zowel op het intermenselijke vlak als in onze relatie met het Opperwezen. Selichot (smeekgebeden) worden gezegd. Wij hopen dat Hasjeem (G’d) ons zal redden van alle kwaadaardige decreten.”

Versterkend effect
Door te vasten versterken we het effect van het proces van inkeer en de gebeden tot vergiffenis. We laten zien dat we het serieus menen. We zijn zelfs bereid om eten en drinken te laten staan en ons alleen maar te concentreren op wat op deze dag belangrijk is: het herstellen van de bijzondere band die elk mens met G’d heeft. Bovendien lijken we door te vasten een beetje op Engelen die boven het begrip van zonde staan. Ook zij eten niet, drinken niet en genieten niet van andere lichamelijke aspecten. Volgens Maimonides (Rambam) helpt vasten bij het tot inkeer komen. Doordat het lichaam verzwakt door gebrek aan voedsel kunnen de spirituele kanten van de mens naar boven komen. Omdat men gedurende een etmaal niet gebonden is aan de aardse aspecten van het bestaan kan men een onbevooroordeelde blik naar binnen werpen.

Wie vasten er?
Dit is een oproep tot vasten, geen verplichte vastendag zoals we die op de Joodse kalender kennen. Eén van de basisprincipes van de Joodse wet luidt, dat het leven boven alles gaat, ook boven de meeste religieuze plichten. Wanneer er reden is om aan te nemen dat er gevaar voor iemands gezondheid bestaat, is men vrijgesteld van vasten. In veel gevallen gaat men hierbij op het advies af van een dokter en een rabbijn. Het belangrijkste inhoudelijke aspect van een vastendag is overigens inkeer en herstel van de bijzondere band met de Schepper.

Reacties zijn gesloten.